TopplistanVetenskapDetaljer för "I sällsamhetens tjänst"

I sällsamhetens tjänst

I sällsamhetens tjänst
Bloggen tar upp biologi, ekologi, evolution, politik och religion. Jag är agronom och doktorand i skogspatologi. Socialliberal, fanatisk antifanatiker, intolerant mot intolerans, agnostisk skeptiker och dessutom en tvångsmässigt kompulsiv blasfemiker.

Artiklar

På gränsen mellan potatis och planeter
2009-01-03 07:06:00
Jag firar inte nyår. Det beror på att jag helt enkelt inte begriper vitsen med att fira ett byte av datum. Men som tur är finns det ju de som försöker ge mening åt årtalen. Ett exempel var Linnéjubileumet år 2007, men mest kända av alla årstitlar är de som proklameras från Förenta Nationernas (FN) höghuskomplex i Nya York (f.d. Nya Amsterdam, om ni inte har hängt med i de världspolitiska svängarna).År 2008 var till glädje för agronomer och irländare världen över FN:s internationella potatisår. Nu kan jag tycka att varje år borde vara ett potatisår, eftersom potatisen (Solanum tuberosum) får så roliga sjukdomar, och dessutom går den att äta. Ibland kan man t.o.m. kombinera de två egenskaperna. Det händer inte sällan att jag väljer ut de mest skorvangripna potatisarna ur självplockslådan, eftersom de är de som är mest intressanta. Phoma-angripna potatisar slinker också med emellanåt.Men nu går ju 2008 mot sitt slut och kommer inom en snar framtid att övergå i 2009, FN:s internationell...
Med kokain i min lilla kajuta
2008-12-29 14:24:00
Koka (Erythroxylum coca), buske med bismak.Förra året avslutades med en fantastisk vetenskaplig upptäckt, när kanadensiska forskare kunde slå fast att en kartongkopia av Paris Hilton hade en smärtlindrande effekt på möss (Sällsam). 2008 såg länge ut att bli ett misslyckandets år. Ända tills den 26 december.I sitt sista nummer för året, som också är det första numret för nästa år, publicerar Journal of Experimental Biology (JEB) en artikel av Barron et al., med titeln "Effects of cocaine on honey bee dance behaviour" (Barron et al., 2008). Inte oväntat väljer också JEB att lyfta fram artikeln i en av sina ledare (JEB).Koka (Erythroxylum coca) är den buske ur vars blad man utvinner kokain, ett narkotikum som är ett mycket kraftigt nervgift för insekter. Kokain är kokabuskens och andra arters ur släktet Erythroxylum försvar mot betande insekter, och ger i den normaldos som finns i bladen inte insekterna den typ av belöningsrespons som vi människor upplever när vi tar drogen. Men belöni...
Vem målade polaren vid pelaren i källaren?
2008-12-29 14:24:00
Åsa gör mig uppmärksam på ett desperat (nåja) rop (mja) på hjälp (ja, det stämmer i alla fall) från Riksantikvarieämbetets (RAÄ) mörkaste antikvariska vrår (Ting och Tankar). Anna Boman har via RAÄ:s K-blogg efterlyst namnet på den konstnär(inna) som målat akvarellen "Tomten i Glimmingehus" (K-blogg, Kulturmiljöbild).Konstverket avbildar en tomte i Jenny Nyström-stil (och ser ut att vara målat vid ungefär samma tid som hon levde, d.v.s. kring sekelskiftet 1900), med ett litet, vitt skägg, röd luva, och i övrigt bruna kläder, och som befinner sig i källaren på Glimmingehus utanför Simrishamn. Om ni har vägarna förbi, så tycker jag för övrigt att ni skall åka dit. Glimmingehus har nämligen något så ovanligt som en vallgrav. Coola bananer! Nåväl. Tomten står på en träbänk för att nå upp till ett stenbord som upprättats kring en källarpelare i sten. Framför honom finns en tom tenntallrik, en rejäl kniv och ett högt, vackert sirat ölstop. Han stöder huvudet mot vänster handflata och ser,...
Happy Monkey allihop!
2008-12-29 14:24:00
Den ökända Westboro Baptist Church, som bl.a. gjort sig kända för slogans som "God hates fags" och "God hates Sweden", har lagt in en ansökan om att få sätta upp en skylt med ett uppbyggligt meddelande i Capitolium i Washington States huvudstad Olympia (The Seattle Times). Melodin är välkänd, "Santa Claus is Coming to Town":You'd better watch out,get ready to cry,You'd better go hide,I'm telling you why'cuz Santa Claus will take you to hell.He is your favorite idol,you worship at his feet,but when you stand before your GodHe won't help you take the heat.So get this fact straight:you're feeling God's hate,Santa's to blamefor the economy's fate,Santa Claus will take you to hell.Nu har ju också påve Benedictus XVI anslutit sig till deras led, i alla fall när det gäller synen på homosexualitet (DN, AB, Dagen, SvD, SR). Så de behöver kanske inte min assistans, men för att ändå hjälpa dem på traven kommer här lite tilläggsmaterial......och så några Satan Claus-bilder.P.S. Westbor...
Att få sig ett skjut viktigt också hos svamparna
2008-12-29 14:24:00
Sporer av Neurospora crassa i all sin aerodynamiska härlighet.Har du någon gång tänkt att "nu kan väl ändå inte ascomyceter bli mycket ballare"? Eller har du liksom många andra mykopater för flera hundra kronor ringt din lokala svampkonsulent bara för att höra honom berätta om murklor? I sådana fall kommer du att gilla det här.I nästa nummer av PNAS finns en artikel som tar upp de hydrodynamiska/aerodynamiska egenskaperna hos ascomyceten Neurospora tetrasperma (Roper et al., 2008). Arter i släktet Neurospora bildar perithecier, vari de asci (sporsäckar) som innehåller sporerna finns. Perithecier kan närmast liknas vid flaskor, inte helt olika antika vinkrus eller för den delen den gamla typen av rökpuffar i gummi, som biodlare använde förr i tiden. Vid rätt väderlek, vanligtvis blött väder, sker en reaktion där perithecierna drar ihop sig, toppen på asci flyger av och sporerna skjuts ut genom hålet i peritheciets topp. Det hela kan liknas vid den explosiva utskjutningen av var från ...
Får i naveln?
2008-12-29 14:24:00
Via e! Science News blir jag varse om ett debattinlägg som ger hopp för alla er som under julen har tänkt att knyta äktenskapliga band med någon av de kusiner som kommer på besök (e!). Diane B. Paul och Prof. Hamish G. Spencer slår i senaste numret av PLoS Biology hål på föreställningen att kusingifte innebär en mycket hög risk för inavelsdefekter hos avkomman (Paul & Spencer, 2008). Artikeln går igenom dels den historiska synen på kusingifte i Europa och i USA, dels de gamla rekommendationerna och lagarna mot kusingifte i framför allt USA, och slutligen de senare årens forskning inom området.Bl.a. citeras en reviewartikel från National Society of Genetic Counselors, som gick igenom forskning om genetiskt betingade skador på barn i kusingiften, där det konstateras att den faktiska frekvensen av skador var mycket mindre än det beräknade utfallet (Bennet et al., 2002). Risken att barnet har en genetisk defekt ligger i själva verket ungefär på samma nivå som den hos barn födda av k...
Adventspatogenen: Nr. 4 Lärkträdskräfta
2008-12-29 14:24:00
Snart är julen äntligen över och vi slipper allt det jobbiga med familj, glädje, omtanke och potatisgratänger förstörda av ansjovis. Men vörtbröd och öl är gott och därför skall vi tala om en släkting till jästen. Basidiomyceter i all ära, men ingenting går upp mot ascomyceter. Det har blivit dags för den sista delen av adventsserienDekorativa sjukdomar för ditt barrträdNr. 4: Lachnellula willkommii, lärkträdskräfta.Lärkträdskräfta, eller lärkkräfta, orsakas av Lachnellula willkommii, som sällar sig till den kategori svampar som orsakar groteska sjukdomar på träd samtidigt som fruktkropparna är fascinerande vackra. Namnet kommer av att den angriper arter inom släktet lärkträd (Larix spp.), framför allt europeisk lärk (Larix decidua, heter på svenska egentligen endast "lärk"), medan sibirisk lärk (Larix sibirica) och hybridlärk (Larix x eurolepis, korsning mellan europeisk lärk och japansk lärk (Larix kaempferi)) är mer resistenta. "Kräfta" är samma ord som det vi fordom använde för...
Genuspedagoger
2008-12-29 14:24:00
Vilka käpphästar i genusfrågan anför de två till höger? "Pickelhuva" är i alla fall utrum.Genom Ting och Tankar blir jag varse en debatt mellan två kontrahenter som envist blåser på ytan av den saft som de har fått skänkt i sina vattenglas (SvD1, SvD2, AB1). Våra barn fördärvas av illvilliga s.k. genuspedagoger (AB2, AB3), som skall lära ut genus till dem. Fast på ett pedagogiskt vis.På min tid kallades genuspedagoger för svensklärarinnor. Av dessa fick jag lära mig att svenskan numera har två genus; utrum och neutrum. Utrum kommer av latinets prefix uter-, som betyder "någon av de två", och är svenskans och danskans sätt att på ett effektivt sätt klumpa ihop det maskulinum och femininum som bl.a. återfinns i franskan och tyskan, och reale (eller realgenus), som närmast kan översättas till "icke levande utrum". Neutrum kommer av samma stam som "neutral" och står sålunda för "varken [maskulinum] eller [femininum]". Att realgenus försvann kan enligt min f.d. granne Bengt Norbrink, fra...
Äldre än gatan
2008-12-29 14:24:00
Dryococelus australis. Rejäl förstoring (enorm förstoring om du klickar på bilden) jämfört med den ynka centimeter den vanligen mäter. Foto: Peter Halasz.Den lilla (~110 mm) spökskräckan (Phasmatodea; vandrande pinnar etc.) Dryococelus australis (inget svenskt bruksnamn; eng. Lord Howe tree lobster) är mycket speciell. Fram till 2001 trodde man att den var utdöd, som en följd av svartråttans (Rattus rattus) härjningar. Nu känner man till ca. 20-30 individer av arten, som därmed får anses vara en av de mest sällsynta insektsarterna i världen. Det finns tre släkten av "trädhumrar", Dryococelus, Canachus och Eurychanta. De har trots stora avstånd mellan deras respektive habitat länge ansetts vara nära släkt med varandra, baserat på de tydliga morfologiska och ekologiska drag som de delar; de är marklevande, stabbiga, relativt jämstora och framför allt honorna bär tydliga likheter. Men nu finns det stöd för att revidera den uppfattningen. De morfologiska dragen som utmärker "trädhumrarn...
Kris i Skånefrågan
2008-12-29 14:24:00
Jorden skalv, men inga tabernakel uppges ha rämnat. Illustration: Anders Bolling, DN.En jordbävning fick marken att skälva i Skåne nu på morgonen (DN1, DN2, SvD1, SvD2, Dagen). I förstone kan det verka som att det inträffade har naturliga orsaker, som spänningar i jordskorpan eller liknande, men en dam som ringde in till SR:s debattprogram "Ring P1" hade en mycket mer rationell förklaring: Skalvet är Guds straff och ämnat att väcka oss och få oss att överge vårt syndiga leverne.Vilken gud som åsyftades sades inte, men eftersom vi är i Sverige så gissar jag på Cthulhu. Han har legat i dvala under så många tusen år, att han rimligtvis är rejält hungrig vid det här laget. Eftersom epicentrum låg i Skåne (en kilometer öster och arton kilometer under Sturups flygplats, vilket inte är i närheten av centrum av måltavlan i bilden ovan) antar jag att han planerade att överraska skåningarna i sömnen för att äta upp dem, men att hans kurrande mage satte stopp för den planen. Tråkigt. Jag sympa...
Adventspatogenen: Nr. 3 Rotticka på gran och tall
2008-12-29 14:24:00
Liggsår kanske inte brukar anses höra till julens små njutningar. Men om du efter all julmat du tvivelsutan kommer att proppa i dig, som vore det din livsuppgift att på egen hand orsaka de svältkatastrofer som kräver miljontals människoliv i Afrika, skulle sätta dig ner och inte orka resa dig på en vecka eller så, så skulle du nog drabbas av det som inom skogspatologin kallas "butt rot". Så flytta undan fettvalkarna från ögonlocken, och läs och begrunda, fetto. Det har blivit dags för ännu ett avsnitt av:Dekorativa sjukdomar för ditt barrträdNr. 3: Heterobasidion parviporum och H. annosum, rotticka på gran resp. tall.I Sverige har vi under många år haft strikta skogsbrukslagar, som effektivt har stävjat storskaliga utbrott av insektsangrepp i skogarna. När det gäller svampar är det svårare med skötseln. De finns ofta i landskapet och kan överleva under mycket långa tider på flera olika substrat, och därigenom bidra till kvailtets-, avkastnings- och inkomstförluster också i skog som ...
Dröm söta drömmar
2008-12-29 14:24:00
En uppenbart berusad jultomte, vars fetma och sockerplommon kan vara riskfaktorer för att utveckla diabetes typ 2. Hoppas att han sover ordentligt.Metabolism och cirkadisk rytm påverkar varandra. I senaste onlinenumret av Nature Genetics (dec. 2008) meddelas det i tre artiklar om kopplingen mellan diabetes typ 2 och melatonin, det som brukar kallas för sömnhormonet (Science; Bouatia-Naji et al., 2008; Lyssenko et al., 2008; Prokopenko et al., 2008).Under dagtid minskar mängden melatonin i kroppen, för att under kvällen och natten öka igen. På det här sättet reglerar melatoninet den cirkadiska rytmen (dygnsrytmen) och hjälper till att stabilisera sömnmängd och -behov. Man har tidigare kunnat visa att personer som sover mindre lider en större risk att utveckla diabetes typ 2, och att möss vars dygnsrytm har störts blir fetare. De tre nya studierna stöder tanken att det har att göra med att melatonin är inblandat i regleringen av insulin, det hormon som reglerar blodsockernivån i krop...
Klimatauktion
2008-12-29 14:24:00
Vi måste göra något. Måste protestera. Hellre protestera än göra något!I lördags var det tydligen den stora klimatdemonstrationsdagen (Klimataktion, Climate Walks! 08, DN). Jag sitter hemma och tjurar, eftersom ingen berättade det för mig. Jag vill också demonstrera. Jag är också emot klimatet.Nu är jag inte alls insatt i frågan, men min minnesbild av hur det var förr, är att klimatet var tydligare och lättare att prognostisera. Det kan visserligen bero på att jag var fem år gammal och inte hade en susning om biologi, ekologi, meteorologi, klimatologi eller ens rum o. logi. Men å andra sidan verkar min känsla bekräftas av en hel del s.k. klimatskeptiker, som varken behöver vara pålästa eller särskilt kompetenta för att få påverka politiken i t.ex. USA eller för att skriva insändare i UNT. Det gäller visserligen också klimativrarna. Överhuvudtaget verkar det inte vara något krav på att skaffa sig en samlad bild över en fråga, för att göra sig till tolk för mig och det som tydligen är...
O, sancta simplicitas
2008-12-29 14:24:00
Nej, nej, nej, nej! Såhär brokigt får det ändå inte se ut, hur ursprungligt det än må vara. (Foto: dalarna.se)Nu får det faktiskt vara nog. Jag känner att jag måste säga det här, även om det retar upp etablissemanget. För jag säger ju bara det som vanligt folk tycker och säger. Även om de inte tycker det. Eller säger det. Jag talar om mångfaldsexperimentet, den ohämmade inflyttningen och det kaos som ett mångkulturellt samhälle oundvikligen leder till.Under mina tretton år i Uppsala har det bara kommit fler och fler. De ser inte ut som oss andra, de äter inte samma mat och de är kraftigt överrepresenterade när det gäller antal begångna brott. Så jag tror nog att jag har fog för att säga: Vi vill inte ha er här! Ta era spettekakor, ålagillen, mårtensgåsmiddagar, er djävla halvdanska vinterkräksjuka till språk, ert förbannade medeltida sockerbetsodlande och er "kultur" (pyttsan) och åk hem!Att ni inte har lärt er att tala svenska under de 350 år ni har haft på er, betyder att ni inte ...
Adventspatogenen: Nr. 2 Törskate på tall
2008-12-29 14:24:00
Julens verkliga budskap är inte familjelycka, vänskap, givmildhet och sådant trams, utan fastmer att människans uppgift här på jorden är att döda barrträd. Och för att vi riktigt skall kunna njuta av att se julgranen långsamt men säkert tyna bort där den står i en grönmålad järnjungfru med fyra rödmålade tumskruvar, behängd med nidföremål som våra konstnärligt förståndshandikappade barn tvingats tillverka under överinseende av en sadistisk lågstadielärarinna, så kommer här den andra delen av:Dekorativa sjukdomar för ditt barrträdNr. 2: Cronartium flaccidum, tallens törskaterost (även tjärpigg, tjärgadd, Peridermium pini, Endocronartium pini).Cronartium flaccidum är en rostsvamp som angriper tall och ett flertal örter i fältskiktet i våra skogar. Men den behöver inte värdväxla, utan kan gå från tall till tall om den så önskar. Det har lett till att man tidigare ansåg att det fanns minst två olika arter av svampen; Cronartium flaccidum (Peridermium pini) som värdväxlade med kovaller (...
Adventspatogenen: Nr. 1 Gelérost på en
2008-12-29 14:24:00
(På grund av att jag har varit väldigt dålig och rörig i några dagar, så kommer den första av fyra adventspatogener ett par dagar för sent. Men det har alltså blivit dags för serien:)Dekorativa sjukdomar för ditt barrträdNr. 1: Gymnosporangium juniperinum och G. clavariiforme, enens gelérost, och rönnens och hagtornens hornrost.Gymnosporangium är ett trevligt släkte rostsvampar som här i Sverige kanske mest syns på sensommaren och hösten, när de sekundära värdarna rönn (Sorbus aucuparia L.) och hagtornar (Crataegus spp. L.) får fläckar på ovansidan av bladen och galler på undersidan av desamma som efter en tid utvecklar "horn", s.k. hornrost. Det är G. juniperinum som är boven i dramat på rönn. Rönnens småblad får orangefärgade fläckar som efterhand rödnar och blir svartprickiga. Hornen blir långa och vitorange. På hagtornar är sjukdomen orsakad av G. clavariiforme och oftast uttryckt som mer rödaktiga fläckar på ovansidan bladen och färre, kortare "horn" på undersidan.Hornrost (aec...
Experimentell design
2008-12-29 14:24:00
Experimentellt designade mumindräkter. Tove Janssons egen teckning om arbetet med Svenska teaterns i Helsingfors uppsättning av Mumintrollet.Idag fick jag ett e-brev vars titel var "Lunchseminarium: Experimentell design". Jag hoppade till en smula och muttrade buttert för mig själv att det var ju själva tusan vad det regnar skapelsehypoteser nuförtiden och ha ett seminarium om en av dem på arbetstid och dessutom vid mitt eget universitet och blir aldrig kaffebryggaren klar någongång och det var väl för väl att jag inte hade hunnit få något kaffe eftersom jag antagligen hade satt det i vrångstrupen och titta där är en blåmes. När jag hade lugnat mig en smula (vilket skedde ungefär en halv sekund efter att jag hade sett brevet, jag är mycket kortsint), öppnade jag brevet och förstod att det hade skett ett översättningsmisstag. Seminariet skulle handla om vad på engelska kallas "experimental design" och på svenska "försöksupplägg" eller möjligen "experimentutformning".Även om det låter...
För hybrider är det ständigt sommartid
2008-12-29 14:24:00
Exempel på heteros (hybridvigör). Arabidopsishybriden (mitten) är större än dess föräldraplantor (t.v. och t.h.). Foto: Jeff Chen/NatureKorsningar mellan två föräldraplantor betyder ofta hälsa och välgång för avkomman. Den vetskapen har utnyttjats under flera tusen år inom lantbruket, skogsbruket och trädgårdsbruket. Idag är nästan alla lantbruksgrödor högförädlade varianter av ett antal föräldraarter och i USA är all majs som odlas hybridmajs. Ett praktexempel för svenskt vidkommande är den uppländska vallörten (Symphytum x uplandicum), som är så till den milda grad lyckosam att dess föräldraarter äkta vallört (S. officinale) och fodervallört (S. asperum) undan för undan har konkurrerats ut. Varför hybrider ofta uppvisar en så markant bättre livskraft, det har länge varit något av ett mysterium. Den förste som beskrev hybridvigör, eller heteros, mer i detalj var Charles Darwin, år 1876, och fenomenet studerades intensivt i början av förra seklet. Men nu har ett forskarlag under led...
Lästips: Medvetenskaps E-post, nu med tillsatt sund skepsis
2008-12-29 14:24:00
Ja, så här går livsmedelsproduktionen till. I alla fall enligt Aftonbladet.Jag vill passa på att tipsa om Medvetenskaps inläggsserie om den irrationella skräcken för tillsatser i mat (Medv1, Medv2, Medv3). De tar avstamp i Aftonbladets kampanj mot tillsatser i livsmedel, en kampanj som andas hysteri, okunskap och pseudovetenskap (AB1, AB2, AB3, AB4, AB5). "Naturliga" livsmedel ställs mot "syntetiska" och man ser rätt snabbt att förståelsen är mycket låg för 1) hur råvaruproduktionen går till, 2) hur råvaruförädlingen går till och 3) i vilken utsträckning vi själva faktiskt tillsätter kemiska ämnen när vi lagar mat i hemmet. Aftonbladet lutar sig dessutom mot en enskild författares åsikter och det faktum att artikelförfattaren själv känner obehag inför E-ämnestillsatserna.Jag har tidigare skrivit om källkritik i samband med det s.k. vinlarmet (Skor1, Skor2, Sällsam), men vill återigen trycka på vikten av sådan. Köp inte "larmens" argument bara för att det låter enkelt och självklart,...
A Mouse Named Sue
2008-12-29 14:24:00
Näsvisa möss vet vilket kön de tillhör. Det vermonasala systemet (t.v.) och det "vanliga" doftsystemet (MOE, t.h.). Bild: Catherine DulacÄr du man eller mus? Ja, i vanliga fall är det en enkel fråga att svara på för de flesta möss, förutsatt att de förstår och talar svenska. Men för en förkyld mus i en parfymaffär kan det vara lite knepigare. Nature rapporterar att Catherine Dulac och hennes forskarlag vid Harvard har funnit att mössens könstillhörighet sitter i näsan. Eller rättare sagt, att doftsignaler är en grundsten i hur möss identifierar sin könstillhörighet och andras (Nature, Science).Möss har två doftsystem, ett huvudsystem som kallas main olfactory (MO) och som används för att hitta föda etc., och det veromonasala systemet (VN) som uppfattar feromondoftsignaler. Det är det sistnämnda som har hand om könsidentifieringen av den egna individen och andra möss. Dulac och hennes doktorand avlägsnade det veromonasala organet (VNO) hos både hanliga och honliga möss, dels genom at...
Apropå populärvetenskaplig populationsekologi
2008-12-29 14:24:00
Hur många människor kan jorden härbärgera?På Martins utmärkta blogg Aardvarchaeology har det under ett par dagar rasat en debatt kring ett inlägg om populationsekologi, eller mer precist, om begreppet bärkraftig population. Tyvärr fick debatten redan från början lite snedtändning, mycket beroende på att Martins inlägg var i debattform, medan några av kommentatorerna trodde att exemplet i hans inlägg skulle tolkas bokstavligt och därför startade en semantisk debatt. Jag tänker i det här inlägget ge en kort översikt över de ekologiska begrepp som berör Martins exempel och till sist göra en egen kommentar till exemplet.Martins exempel lyder i översättning:Det finns ingen möjlighet för ett ekologiskt hållbart mänskligt liv på jorden med en global population större än en miljard människor. Det ekologiska avtrycket per capita spelar inte någon större roll i det läge som nu är. Även om vi fryser vår nuvarande populationsstorlek och återgår till någon slags stenålderslivsstil, så är det än...
Klimatskurkarna droppen Dripp och droppen Drapp
2008-12-29 14:24:00
En förenklad bild av vattnets komplicerade omlopp och påverkan på vårt klimat.I senaste numret av Geophysical Research Letters (GRL) meddelar forskare sina resultat rörande vattnets inverkan på växthuseffekten (Dessler et al., 2008). Man har sedan tidigare vetat att vatten är den vanligast förekommande växthusgasen i atmosfären, men man har inte vetat i vilken utsträckning den påverkar temperaturregleringen på jorden. Till sin hjälp hade forskarna NASA:s satellit "Aqua" och det där inbyggda systemet Atmospheric Infrared Sounder (AIRS). Man korrellerade data från perioden 2003 till 2008 om luftfuktigheten, både specifik (q) och relativ (RH), i atmosfärens nedre 10 engelska mil (16 km) på olika platser och vid olika tidpunkter med data om förändringar i temperatur. För att beräkna vattnets relativa effekt jämförde man med mer kända (och mer studerade) växthusgaser, bl.a. koldioxid. Resultaten visar att ökade temperaturer också ökar den specifika luftfuktigheten och vice versa, alltså ...
Om parasiter och bolltrillande bensinbolag
2008-12-29 14:24:00
-Tira! De' va'ren här kulan som Haglund joxa' in i netet.-Va' schuckert! Får ja' den hystar ja' in ett fälgkors me' soppan!-Nä, då blir stabben lack. Men de' e' rätt vajert, va?-Vajert!Nyss hemkommen från Östersund, kan jag konstatera att det finns parasiter som har det kärvt här nere i söder. Dels björkhäxkvastsvampen (Taphrina betulina), som föredrar glasbjörk (Betula pubescens) före vårtbjörk (Betula pendula) och därför dominerar det östersundska stadslandskapet med sina auxinstinna skottbollar i glasbjörkarnas lövlösa kronor. Dels kulturarbetarna som rasar mot den i deras ögon alltför marknadsliberala kulturpolitiken, och som därför har gjort en egen, kompletterande, utredning om kulturen i dagens samhälle (DN, DN1). I DN utbrister Niklas Rådström: "Vi är inga lata parasiter!" (DN2).Jag är inte alls insatt i ämnet, men jag antar att han menar att de är hårt arbetande parasiter. Det är precis vad T. betulina och många andra svampar också är. De jobbar oförtrutet på för a...
Ars infunderi
2008-12-29 14:24:00
Kaffe (Coffea arabica, som trots namnet ursprungligen kommer från det som idag är Etiopien) är en mycket tjusig växt (fotograf okänd).Den mycket läsvärda bloggen Agricultural Biodiversity Weblog [ABW] [Nibbles] tipsar i sitt senaste inlägg om en kartläggning av Madagaskars kaffearter gjord av en forskare vid Denver Botanical Gardens [DBG], en kartläggning som får min botanikersjäl att bli lite lyckligare (jag kan för övrigt inte med ord beskriva hur avundsjuk jag är på den forskaren).Projektet ingår som en del i den världsomspännande kartläggningen av bruksväxter genom att samla in material från växter som odlas och från vilda släktingar till odlade växter. Man försöker få tillräckligt med material för att kunna sekvensera växternas genom och spara fröer. Inom släktet kaffeväxter, Coffea spp. (fam. Rubiaceae, måreväxter), finns det för närvarande 103 kända arter, varav hela 58 är endemiska för Madagaskar. Det är framför allt fyra av de 103 arterna som odlas kommersiellt, varav den m...
Guds omätliga nåd
2008-12-29 14:24:00
Gud som geometer, en ergonomiskt okunnig geometer [SAOB1] [SAOB2] (konstnär okänd).De senaste åren har Gud gjort comeback som naturvetenskapligt axiom och slutmål. Företrädare för pseudovetenskapliga idéströmningar som intelligent design och kreationism använder sig av vetenskapliga instrument i akt och mening att bevisa Guds existens. Att jag använder "Gud" i singularis beror på att det främst är de kristna som på det här sättet tror sig idka forskning, och deras gud är som bekant ensam Sebaot på täppan. I t.ex. en hinduisk kontext hade jag talat om "gudarna".I det här inlägget tänker jag tala om gudsbilden som jag tolkar den i en judisk-kristen kontext, om vetenskapens väsen, samt om hur jag ser på Gud i relation till vetenskapen. Slutligen tänker jag kort beröra varför intelligent design inte är någon vetenskaplig teori i egentlig mening och varför jag följaktligen inte anser att den bör presenteras eller diskuteras som en sådan. Eftersom det främst kommer att vara mina egna tank...
33651 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss