TopplistanReligionDetaljer för "Teologiskt Forum"

Teologiskt Forum

Teologiskt Forum
Samlingsplats för samtal om kristen tro, teologi, bibelexegetik, kyrkohistoria mm
Artiklar: 1-30, 31-60

Artiklar

En argumentation för barndopet
2011-10-24 18:00:00
Detta är ett gästinlägg av Johannes Börjesson. Johannes är prästvigd i Svenska Kyrkan och doktorand i historisk teologi vid Cambridge University. Inledande kommentar: Detta är en kort artikel jag skrev 2003 i en ungdomstidning i en rörelse i vilken just då en del ungdomar ställde sig frågor kring dop och omdop. Det är knappast nödvändigt, ...
Från Edinburgh 1910 till Edinburgh 2010
2011-10-24 18:00:00
Från Edinburgh 1910 till Edinburgh 2010 Det här året så firas 100-års minnet av Världsmissionskonferensen, som hölls 14-23 juni 1910 i Edinburgh.  Att det blev just Edinburgh kanske beror på att landet producerade så många respekterade kyrkoledare som arbetade med mission, t.ex. Robert Moffat, Alexander Duff och David Livingstone, som alla var kända utöver världen. ...
Templet i Timna
2011-10-24 18:00:00
Det finns mycket att nämna om Timna, men i den här artikeln kommer jag att begränsa mig till den tidsperiod då egyptierna bröt koppar, närmare bestämt Raamse epoken.
Mer om: Arkeologi
Klimatengagemang och kristen
2011-10-24 18:00:00
I både den kristna och sekulära pressen har det diskuterats hur demonstranterna under klimatkonferensen i Köpenhamn har behandlats av polisen. På några kristna bloggar har det ifrågasatts om kristna skall överhuvudtaget vara engagerade i sådant. Detta inlägg är inte ämnat att ta ett politiskt ställningstagande om polisens agerande, men frågan om kristna skall ha ett klimatengagemang eller inte har jag funderat över.
Mer om: Klimat
Den lägre porten
2009-05-22 14:53:00
Arkeologi i Israel är ett dammigt, varmt och obekvämt företag. För många som har prövat på har ryggvärk, törst och smuts fått en ny och fördjupad mening. Ofta vill den stora upptäckten inte infinna sig, utan istället får man nöja sig med benbitar av husdjur, kolbitar från forntida eldstäder och tonvis med lerskärvor, som man ...
Mer om: Arkeologi
Golgata
2009-04-15 23:53:00
Detta är ett gästinlägg av Thomas Hermansson. Alla människor, oavsett om man är religiös eller exempelvis historieromantiker, hyser av olika anledningar en viss romantisk kärlek till diverse platser - det kan vara städer, byar, sjöar eller annat. En grupp värderar minnet av massdop i en viss sjö, andra tänker på en viss stads forna religiösa ...
Kristus är uppstånden!
2009-04-13 01:10:00
Detta är ett gästinlägg av Johan Guldmun Let all pious men and all lovers of God rejoice in the splendor of this feast; let the wise servants blissfully enter into the joy of their Lord; let those who have borne the burden of Lent now receive their pay, and those who have toiled since the first ...
Ordstudie: Gudsfruktan, vad är det?
2009-03-11 18:44:00
Utifrån evangelietexten för fjärde söndagen efter trettondedagen, Markus 4:35-41, vill jag göra en ordstudie om det hebreiska begreppet Guds fruktan, eller Gudsfruktan, eller mest korrekt: Fruktan för Gud. Vilket innehåll har detta begrepp? Markus berättar om när Jesus och lärjungarna for över Genesarets sjö och det kom en häftig stormby. Jesus sov och lärjungarna väckte honom, ...
Vilka var Jesu bröder och systrar?
2009-03-10 01:03:00
I det här inlägget tänkte jag ta upp frågan om vilka Jesu bröder och systrar var som finns omnämnda i Nya Testamentet. Det är en fråga som diskuterats mycket genom historien och som dessutom varit ganska kontroversiell, inte minst pga de implikationer den har för frågan om Marias eviga jungfrudom, som ju är en dogm ...
Luther ? vad hände med din syn på bekännelse i dagens kyrka?
2009-03-08 19:29:00
Detta är en gästblogg av Johan Winbo När Luther bröt med Katolska Kyrkan i reformationen gjorde han sig av med fyra av de sju sakramenten. 1519 började han forma sin sakramentala teologi och behöll tre sakrament; dopet, nattvarden och bekännelsen. 1520, kom han fram till att dopet och nattvarden var de två enda sakramenten, för de ...
Luthers syn på den Katolska Kyrkan
2009-03-04 18:11:00
Detta är en gästblogg av Johan Winbo Vi känner alla till reformationen när Luther bröt med den rådande Katolska Kyrkan. Detta är ett arv som vi idag kan vara stolta över; den tidens kyrka var tyvärr långt ifrån evangeliet. Men ville verkligen Luther lämna den Katolska Kyrkan som han tillhörde? Var det hans intention när han ...
Mission som inkulturation
2009-03-01 20:23:00
Mission som inkulturation I min förra artikel om mission talade jag om Missio Dei. I den här artikeln så ska jag ge några tankar om en annan viktig missiologisk och teologisk term, nämligen inkulturation. En arbetsdefinition av Inkulturation är att termen beskriver den dynamiska relationen mellan det kristna budskapet, evangelium, och kulturen eller kulturer (Shorter 11). ...
Om fasta
2009-02-20 12:34:00
Fastan i kyrkoåret Vi närmar oss nu påskfastan i kyrkoåret. Förfastan har redan börjat men i och med askonsdagen så börjar den fyrtio dagar långa fastan som leder fram till kyrkoårets höjdpunkt ? påsken. De fyrtio dagarna representerar Jesus fyrtio dagar av prövning i öknen och är en tid av förberedelse för firandet av Jesu uppståndelse. ...
Wejryd, anabaptismen och äktenskapet
2009-01-16 13:47:00
INTRO Jag ska erkänna från början att det här inlägget inte kommer att handla så mycket om Wejryd och äktenskapsdebatten som om anabaptism. Däremot är det min övertygelse att det anabaptistiska perspektivet kan tolka den pågående debatten på ett lite annorlunda sätt, ett sätt som kan klargöra vad ?frikyrklighet? är, hur ens uppfattning om församlingen även ...
Till Halal-TV:s försvar
2009-01-05 02:46:00
Det är juletid, och många som jobbar inom äldrevården njuter tacksamt frukterna av den ökade mångfalden i dagens Sverige. Det har helt plötsligt blivit lättare att få ledigt över helgerna, då muslimska kollegor tacksamt täcker upp, glada över de extrapengar som arbetstimmar med helg-ob innebär. Men i andra delar av det svenska samhället bemöts denna ...
Anders Gerdmar: Vad sa påven egentligen?
2008-12-30 16:12:00
Sedan påvens tal inför kardinalskollegiet den 22 dec har media överflödat av feta rubriker om hur påven har uttalat sig om homosexualitet. Nyfiken gick jag till den officiella website som publicerar Benedikt den XVI:s tal, där talet återfinns på tyska och italienska. Nedan är min preliminära översättning från tyskan ? jag säger preliminär, eftersom jag ...
Jesu födelse
2008-12-22 00:33:00
?Han är inte långt borta från någon enda av oss? säger Paulus i sitt tal inför areopagen i Aten (Apg 17:27b). Människorna som Paulus adresserade var okunniga om vem Gud var ? han var okänd, han var långt borta. Men Paulus argumenterar att Gud inte är långt borta från en enda av oss: han är ...
Mer om: Högtid
Josuas Jeriko
2008-12-08 22:46:00
Jeriko är kanske den mest spännande staden i Gamla Testamentet att studera ? för att den är äldst och för att den blev ett vittnesbörd om Guds kraft (Jos 6). Staden låg i de södra delarna av Jordanslätten, omkring 16 km nordväst om Döda havet och 27 km nordöst om Jerusalem, vid en av de ...
Mer om: Arkeologi
Anders Gerdmar: ?Några tankar om Kristi Födelses Fest?
2008-12-06 11:01:00
Detta är ett gästinlägg av Anders Gerdmar: 1. Idag ifrågasätter en del kristna att man ska fira Kristi Födelses Fest. Men den födelsedag i historien som är mest värd att fira är när Gud blev människa, inkarnationen, och julen, eller Kristi födelses fest, är egentligen ett firande av just inkarnationen. Gud själv iscensätter historiens maffigaste födelsedagsfest med ...
Att tala sant och försöka förstå
2008-12-03 01:46:00
Den här texten hakar i Davids nedan (”Sofisterna och den svenska nätdebatten”), och är också ett försök skapa reda i tankar och aningar jag burit på i många år, men inte tidigare artikulerat samlat. Frågan är: Vad är det som förenar och skiljer kristna teologier och samfund? Är ståndpunkter i teologiska frågor? Eller är det ...
Nya skribenter
2008-12-03 01:46:00
Teologiskt Forum går igenom lite förändringar, och den största av dem är att fler skribenter nu knutits till bloggen. Vi är jätteglada att kunna hälsa Stefan Green, Josef Forsling, Joel Halldorf och Per-Olof Hermansson välkomna hit. David Johansson har ju varit med oss ett par månader redan, men eftersom han inte fick något formellt välkomnande ...
Ett nytt evangelium
2008-11-18 21:35:00
Detta är ett gästinlägg av Anders Gerdmar. När julen 1940 kom till krigets Tyskland kunde man i kyrka och hem läsa ett nytt julevangelium, präglat av det nya Tysklands ideologi. Berättelsen om Jesu födelse och hans första åtta dagar inleder “Guds budskap”, den sällsamma bibelutgåva som kanske var det tydligaste tecknet på att nazistisk och antisemitisk ...
Sofisterna och den svenska nätdebatten
2008-11-12 17:34:00
Det här blir ett lite annorlunda inlägg, men det rör ett område jag tycker är viktigt och länge har velat ta upp. Jag tror de gamla sofisterna skulle ha känt sig mycket hemma i dagens postmoderna samhälle. Sofisterna, ofta gestaltande Sokrates motståndare i Platons dialoger, var relativister, och menade att sanning alltid var relativ till en ...
Tro, förnuft och kristen intellektualism
2008-10-10 11:03:00
För att knäcka dödläget här på bloggen, bryter jag lite mot en av de målsättningar vi satt upp för bloggens innehåll, nämligen att inläggen ska vara genomtänkta :-). Detta inlägg är skrivet i hast, och trixar med ett område jag definitivt inte behärskar (religionsfilosofi) så ni får ta det för vad det är… Ulf Ekman har ...
Missio Dei
2008-09-01 18:45:00
Missio Dei I den här första artikeln tänkte jag tala om en aspekt av Missions-teologin som har och har haft stort inflytande på kyrkans lära och liv under senare hälften av1900-talet och framåt, nämligen förståelsen av mission som missio dei Historisk förståelse av mission Den Kristna kyrkan föddes och utvecklades i en missions-situation. De första Kristna fanns sig ...
Tillbeds Jesus som Gud i Nya Testamentet?
2008-07-05 21:53:00
Skulle bara vilja följa upp Henriks utmärkta serie om Jesu gudomlighet i Uppenbarelseboken med en kort studie om vad NT som helhet säger om tillbedjan av Jesus som Gud. Det finns ett antal bibelställen som talar om hur Jesus ?tillbes? i NT. Ordet som översätts med tillbe är grekiskans proskuneo, vilket kan översättas med  just ?tillbe? ...
Jesu Kristi gudomlighet i Uppenbarelseboken, del 5/5
2008-07-02 18:33:00
Identifikationen mellan Fadern och Sonen På många ställen i Uppenbarelseboken tycks olika personer nästan ?flyta samman? och subjektet ändras utan någon tydlig information därom. Detta gäller både mellan änglar och Jesus, samt Jesus och Fadern. Det senare fallet är det mer markanta och i åtminstone vissa fall övergår sammanblandningen till vad som måste vara en medveten ...
Jesu Kristi gudomlighet i Uppenbarelseboken, del 4/5
2008-06-30 12:27:00
Tillbedjan Vi ska stanna upp vid tre passager i Uppenbarelsen som visar att Jesus också är objekt för tillbedjan. Också denna kategori flyter dock in i de andra och inte minst den kommande diskussionen om identifikationen av Fadern och Sonen. Upp 1:5b-6 säger: ?[Jesus Kristus] som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt ...
Jesu Kristi gudomlighet i Uppenbarelseboken, del 3/5
2008-06-29 14:34:00
Gudomliga attribut och bilder Under den här rubriken kommer jag att ta med ett urval av sådana beskrivningar av Jesus Kristus som annars i regel exklusivt används för Gud. Den kommer delvis att gå in i föregående rubrik eftersom det är svårt att dra någon definitiv gräns mellan titlar och beskrivningar. Johannes syn av den förhärligade Kristus ...
Jesu Kristi gudomlighet i Uppenbarelseboken, del 2/5
2008-06-28 02:35:00
I några axplock från Uppenbarelseboken ska vi i detta och följande inlägg se hur Jesus beskrivs med gudomliga namn, gudomliga attribut, hur han mottar tillbedjan och hur identifikationen mellan honom och Fadern (och Anden) beskrivs. Tillsammans anser jag att detta ger ett mycket starkt skriftligt vittnesbörd för Jesu gudom och då har vi ändå bara ...
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60
33640 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss