TopplistanReligionDetaljer för "Exegetisk Teologi"

Exegetisk Teologi

Exegetisk Teologi
En blogg för exegetik och bibelteologi. Ett motto - Be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. NAU, 2 Tim 2.15.
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120

Artiklar

Mot gryning och dag
2009-09-23 16:07:00
Elie Wiesels nobelpristal (1986) avslutar den gripande och mardrömsliknande vittnesbörden om upplevelserna i nazismens koncentrationsläger: transporterna, sorterandet, svälten, arbetet, mördandet... ett ord NIGHT!Näst sista stycket i talet lyder: "Our lives no longer belong to us alone: they belong to all those who needs us desperately." (120)Ett av de stora uppdragen i individualismens tidsålder att ständigt utmana glömskan.
Det skrivna ordets betydelse
2009-09-23 16:07:00
Slutreflektion i den ursprungliga jiddisch versionen av Elie Wiesels Night:I am not so naīve as to believe that this slim volume will change the course of history or shake the conscience of the world. Books no longer have the power they once did. Those who kept silent yesterday will remain silent tomorrow. (xiii)
Spännande länktips
2009-09-23 16:07:00
Här är några länktips som ni inte får missa.The virtual Museum of IraqHelt fantastisk presentation och ett exempel på vad man kan göra med virtuell teknik. Hemsidan är gjord av italienare och är en guldgruva av information. Här kan du lära dig om Iraks 6000 års historia, från förhistoria fram till och med den islamiska perioden. Historiska summeringar, tidslinjer, kartor, video och beskrivningar av arkeologiska föremål presenteras i en grafiskt avancerad och mycket attraktiv virtuell värld. Om du är intresserad att veta hur det verkliga Museum of Iraq grundades kan jag rekommendera boken, Öknens drottning av Janet Wallach (Rabén Prisma, 1996). Iraks historia är mycket betydelsefull för Gamla testamentets historiska bakgrund. Jag behöver väl bara nämna, kaldeiska Ur, Assyrien och Babylon.VirtualQumran.comJag har tidigare nämnt om denna hemsida här, men det har inte hänt så mycket sedan dess. Nu verkar projektet röra på sig igen, och nya videos finns att titta på. Min hyllning till de...
Den bästa avhandlingen?
2009-09-23 16:07:00
Ett råd från Parezcoydigo:"The best dissertation is a done dissertation!"
Universitet och frikyrkorna
2009-09-23 16:07:00
I regel diskuterar jag inte politik på denna blogg, eftersom syftet med bloggen är teologisk exegetik (se bloggnamn). Men denna gång gör jag ett undantag.Svenska staten (se HSV, Högskoleverket) verkar sträva emot en likformighet i universitetsutbildningen, i alla fall när det gäller teologi och religionsvetenskap. Detta är en märklig och svårförståelig utveckling med tanke på den andliga mångfald i vårt samhälle som historien, globaliseringen och EU har fört med sig. Svaret från staten på denna mångfald är en politisk fundamentalism (till och med hos Alliansen) på nypositivistisk grund. HSVs senaste behandling av våra teologiska utbildningar verkar vara ett återfall till 1960-talet (och tidigare) och ytterligare ett (åter)steg mot ett mer utpräglat kontrollsamhälle.Jag argumentera inte för att statlig universitetsteologi bör vara konfessionell. I ett demokratiskt sekulärt samhälle, präglad av en religiös och kulturell pluralism, kan vi inte förvänta oss något sådant. Men det vi kan ...
Judendomen i ljuset av dess högtider (8)
2009-09-23 16:07:00
8. Hanukka och purimDen 25 Kislev firas den judiska midvinterfesten under åtta dagar då man tänder ett nytt ljus varje kväll. Hanukka (chanukka) betyder ?invigning? och syftar på en speciell bestämd händelse i den judiska historien. Illman behandlar också Purim i detta kapitel ?eftersom dess firningsämne ganska mycket påminner om Hanukkas. Statusmässigt har dessa högtider lägre grad än högtiderna som beskrivs i Toran, då de har sina instruktioner i andra delar av Bibeln, i den muntliga toran eller så har det tillkommit ännu senare. Men Illman betonar att trots deras lägre status, kan ?de vara nog så populära och viktiga.?*1*8.1. Hanukkas ursprung (sid 159?165)Illman menar att Hanukka ?är den enda av de judiska högtiderna vars historiska ursprung noggrant kan beläggas, även om vissa gåtor också här kvarstår.? Högtidens historia börjar med Alexander den Stores segertåg i Fämre Orienten med slaget vid Issos (333 f.v.t) och från den punkt sammanfattar Illman judarnas mellantestamentliga...
Hela hebreiska alfabetet i en vers!
2009-09-23 16:07:00
Det finns en vers i Gamla testamentet som innehåller hebreiska alfabetets alla 22 bokstäver (konsonanter), om vi räknar ihop Sin och Shin. Bibelstället är Sefanja 3:8.Några känner antagligen till att det i Gamla testamentet finns texter som har en alfabetisk struktur (acrostic psalms), exempelvis Ps 145, Ps 119 och Ordspr 31:10-31. Även Klagovisorna 1-4 struktur präglas av det hebreiska alfabetet.Men det finns alltså en enda vers som innehåller hela hebreiska alfabetet, och inte nog med det... . När jag räknade bokstäver upptäckte jag att versen också innehåller de fem hebreiska slutbokstäverna. Själv upplever jag detta som högst märkligt.Här har ni möjlighet att räkna själva:???? ?????? ???????? ???? ???? ??? ?? ?????? ???? ???? ????? ?????? ????? ????? ???? ?? ???? ??? ?? ???? ????? ???? ????????? (Zephaniah 3:8 BHS-W4)?
Judendomen i ljuset av dess högtider (7)
2009-09-23 16:07:00
7. Lövhyddehögtiden, Shemini ?Atsæræt och Simchat ToraFyra dagar efter Försoningsdagen (15 [och 16] Tishri) firas Lövhyddehögtiden (Sukkot=lövhyddor) under sju dagar. Denna högtid är den tredje vallfartshögtiden som firas vid templet i Jerusalem. Den betecknar sommarhalvårets och växtperiodens slut, men påminner också om israeliternas ökenvandring. I anslutning till Sukkot firas också högtiderna Shemini ?Atsæræt och Simchat Tora.*1*7.1. Lövhyddehögtidens ursprung (sid 139?143)Det anmärknings­värda är att i 2 Mos 23:16 och 34:22 benämns och beskrivs högtiden enbart med sitt ?naturnamn?, bärgningshögtiden (chag ha-?asif). Illman tror att detta är ?den ursprungliga formen för festen... Denna agrara karaktär hade festen sannolikt när israeliterna lärde känna den i sin kananaeiska omgivning? (jfr Dom 9:27; 21:19). En exakt tidpunkt för festen var inte fixerad före 3 Mos 23:34 (jfr 4 Mos 29:12; Hes 45:25) och den behöll sin agrara karaktär även efter att högtiden knöts till Israels fräls­...
Moshe Weinfeld (1925-2009)
2009-09-23 16:07:00
Moshe Weinfeld gick bort den 29 april 2009. Han var professor emeritus i Bibelvetenskap vid Mandel Institute of Jewish Studies, Hebrew University of Jerusalem.Weinfelds alla publikationer är listade här (tack till Charles Halton för den länken). Weinfelds bidrag inom bibelforskningen är svår att övervärdera. Han var speciellt känd för sina kunskaper och insikter i antika mellanösterns texter, som ger oss värdefull bakgrund till Bibelns värld i Gamla testamentet.I en av mina doktorandkurser vid Åbo Akademi läste och recenserade jag Weinfelds bok Deuteronomy and the Deuteronomic School. Hans tes att det var en grupp skriftlärda, aktiva under Hiskia-Josia perioden, som låg bakom Deuteronomium (5 Mos) och Josua-2 Kung, övertygade mig inte helt då jag upplever dessa texter, tillhörande den deuteronomistiska traditionen, som alltför mångfacetterad för att komma från en enda grupp. Visserligen finns det goda skäl att betrakta 5 Mos-2 Kung som ett redigerat verk innehållande en kontinuerlig...
Den nedre porten ? en upptäckt ā la Indiana Jones
2009-09-23 16:07:00
Sommaren 1987 åkte jag till Israel för första gången. Jag har i tidigare blogginlägg berättat lite om den resan. Reseprogrammet var arrangerat av Biblical Archaeology Society och syftet var att studera arkeologi och geografi. Kursen var 6 veckor lång men jag stannade ett par veckor till i landet innan jag åkte hem, bland annat efter en tur ner på Sinai halvön.Jag har många fantastiska minne från dessa 8 veckor, inte minst från vår kursledare Dr Jim Flemings föreläsningar, oftast lokalt på de platser som undervisningen handlade om. När vi en av dagarna hade vandrat upp på Oljeberget öster om Jerusalem, utforskat området och sedan följt vägen ner mot Gyllene porten, berättade Jim bland annat om en händelse han var med om som forskarstudent i Jerusalem 1969 ? hans dramatiska upptäckt av en port under nuvarande Gyllene porten!Det Jim fick vara med om skulle kunna platsa i en Indiana Jones film. Om du är intresserad eller nyfiken på vad som hände, har jag lagt ut en artikel på Teologiskt...
Harrison Ford och arkeologi
2009-09-23 16:07:00
Harrison Ford har för sin filmroll som äventyraren och arkeologen Indiana Jones tagit emot en utmärkelse från Archaeological Institute of America.Aren Maeir på sin sin intressanta blogg The Tell es-Safi/Gath Excavations Official (and Unofficial) weblog, har lagt ut ett videoklipp som motiverar utmärkelsen och ett annat där Harrison Ford framför sitt tack. Tydligen har många som sett Indiana Jones blivit intresserad av arkeologi och därför valt det som yrkesbana. Nu bedrivs ju naturligtvis inte modern seriös arkeologi som det framställs i dessa filmer, men verkligen roligt att de har skapat intresse för ett viktigt forskningsområde.Harrison Ford är lite av min favoritskådis, ända sedan jag såg StarWars filmerna, och första Indiana Jones filmen början på 80-talet. Idag tycker jag att StarWars filmerna är ganska nördiga, men Indiana Jones filmerna håller fortfarande. Sedan har Ford gjort andra filmroller som jag också gillar och finner spännande.Kanske det var Indiana Jones som också f...
Judendomen i ljuset av dess högtider (6)
2009-09-23 16:07:00
6. Nyårsdagen och försoningsdagen6.1. ?High Holy Days? (sid 114?115)Illman inleder detta kapitel med att diskutera olika beteckningar. Judarna brukar kalla Rosh Ha-Shana (Nyårsdagen) och Jom Kippur (försoningsdagen) för ?High Holy Days?, och de infaller den 1-2 resp. 10 Tishri. På hebreiska kallas de jamim nora?im (?fruktade? eller ?fruktansvärda dagar?, på engelska ?Days of Awe?). Orsaken till dessa beteckningar att denna period är botgörningstid för en traditionell jude. Hela perioden kallas också för ?As?r?t jeme teshuva, ?de tio botdagarna?. Illman påpekar att ?till skillnad från alla andra högtiderna är dessa båda inte knutna till nationell befrielse eller högkomst av katastrof. De är knutna till individens liv och död, hans eller hennes moral och livsmening,? trots närvaron av en slags universalism där Gud som domare och skapare betonas, ?man ber om att hela världen skall lära känna Gud.?Dagarna syftar till att ta bort synden och förnya livet (5 Mos 30:6), något som enbart kan...
Judendomen i ljuset av dess högtider (5)
2009-09-23 16:07:00
5. VeckofestenUnder veckofesten (shavu?ot) svarar Israels folk på befrielsen från Egypten (Påsken) genom att acceptera Toran. Högtiden infaller den 6 och i diasporan den 6-7 Sivan, då man firar givandet av Toran (zeman mattan tora, ?tiden då toran gavs?) och instiftandet av det ömsidiga förbundet mellan Gud och Israel.5.1 Veckofest i antiken (sid 101?105)Illman menar att festen är ?resultatet av en lång utveckling. I bibeltexterna om veckofesten*1* nämns inte Sinai-händelsen, utan kallas för ?skördefesten (chag ha-katsir) och ?förstlingsfrukternas dag? (jom ha-bikkurim). Illman menar att här finns ett historiskt problem: ?hur kom det sig att denna skördefest överhuvudtaget kombinerades med förbundet på Sinai??Genom att granska de viktigaste bibelställena karaktäriserar Illman veckofesten, och menar bland annat att ?Festen har sannolikt övertagits från kananéerna.? Han finner det också anmärkningsvärt att festen inte omnämns i festkalendern som finns i Hes 45:21-25. Hans förklaring: ...
Dagens tanke
2009-09-23 16:07:00
Enligt 3 Mos 1:4 skulle israeliten enligt mosaisk lag bära fram ett brännoffer inför Herren och lägga sina händer på djurets huvud (en ung oxe eller lamm) innan det slaktades. Det var handpåläggningen som gjorde offret till ett försoningsoffer och lösen för ägarens synder. Wenham säger:One reason for emphasizing this part of the action [handpåläggningen] is that it was at this point that the worshipper said his prayer. The laying on of hands is associated with praying in Lev. 16:21 (cf. Deut. 21:6?9) as well as in later Jewish tradition. This is an important theological principle. Sacrifice without prayer is useless. All a man's powers must be activ in divine worship, heart and mouth as well as hands and feet. Mere ceremonial or church attendance is inadequate by itself. They must be accompanied by heartfelt prayer and praise. (NICOT, The Book of Leviticus, 61?62)I Nya testamentet läser vi i Heb 13:15?16 om det som bland annat motsvarar brännoffret i Gamla testamentet:Så vill vi g...
Judendomen i ljuset av dess högtider (4)
2009-09-23 16:07:00
4. PåskenPåsken är den viktigaste (?mest grundläggande?) av de judiska högtiderna av två skäl: 1. Den markerar Israels befrielse och tillblivelse som folk; 2. Den första i serien av vallfartsfester (2 Mos 23:14-15) i det gamla Israel.*1*4.1. Påskens historiska bakgrund (sid 79?81)Illman ger här en kort överblick av den historiska bakgrunden till den judiska påsken. Han konsta­terar att påsken omtalas i ett stort antal Gt texter, men väljer att inte diskutera exodus händelsens historicitet, utan hänvisar i en fotnot till T. L. Thompson. Två fester omnämns parallellt i Gt: Påsken och det Osyrade brödets högtid, som antas vara två självständiga fester. Den första en gammal nomadfest där det förstfödda bland småboskapen offrades för att säkra en riklig avkomma, den andra en ?agrar fest? där osyrat bröd av den första skörden på våren offrades. Illmans förklarar: ?I något skede har israeliterna kombinerat dessa fester till en och gett dem en gemensam historisk innebörd: de firas till minn...
Dagens tanke
2009-09-23 16:07:00
Om syftet med beskrivning av brännoffer i 3 Mos 1:1-9, säger Wenham bland annat:Using a little imagination every reader of the OT soon realizes that these ancient sacrifices were very moving occasions. They make modern church services seem tame and dull by comparison. The ancient worshipper did not just listen to the minister and sing a few hymns. He was actively involved in the worship. He had to choose an umblemished animal from his own flock, bring it to the sanctuary, kill it and dismember it with his own hands, then watch it go up in smoke before his very eyes. He was convinced that something very significant was achieved through these acts and knew that his relationship with God was profoundly affected by this sacrifice. (The Book of Leviticus, NICOT, 55)Det påminner mig om Paulus beskrivning av en gudstjänst i den tidiga kristna församlingen:Vad innebär nu detta, bröder? Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med: sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller...
Hebreisk inskrift från 700-talet f Kr upptäckt
2009-09-23 16:07:00
Photographic credit: Vladimir Naikhin, courtesy of the Israel Antiquities Authority.En ny hebreisk inskrift har upptäckts i samband med utgrävningarna av Davids stad i Jerusalem, som dateras i nuläget till 700-talet f Kr. Inskriften har satt igång en intressant diskussion då de tre sista bokstäverna (översta inskriften på tavlan, trans qyh. Med vokaler uttalas det "kiah") i ett egennamn syns tydligt . Följande namn är bland annat föreslagna:1. Hiskia (2 Kung 18?19)2. Hilkia (2 Kung 18:37)3. Amekia (?)Eftersom enbart de tre sista bokstäverna i ett namn har bevarats, så bör man vara försiktig med spekulationer. Men eftersom stentavlan kan ha haft som syfte att högtidlighålla ett byggnadsprojekt ligger kung Hiskia nära till hands. Men som sagt, det är omöjligt att helt säkert veta tills kompletterande bevis dyker upp. Kanske det viktigaste med fyndet är att väldigt få hebreiska inskrifter är daterade till järnåldern och det faktum att upptäckten gjordes under kontrollerade förhållande ...
Judendomen i ljuset av dess högtider (3)
2009-09-23 16:07:00
3. SabbatenInom Judendomen är sabbaten veckans sjunde dag. Den firas i hem och synagoga och börjar vid solens nedgång på fredagskvällen och slutar på lördagskvällen ?när man ser tre stjärnor på himlen.? I Bibeln förutsågs den av Gud vid skapelsen (1 Mos 2:2-3) och infördes för Israel när Lagen gavs på Sinai (2 Mos 20:8-11). (sid 53)3.1. Sabbatens historiska ursprung (sid 53?56)Illmans ställer frågan om det finns ett samband mellan den främreorientaliska fullmånedagen (Mesopotamien och Ugarit) och Bibelns sabbat. Illmans summering av bibelforskarnas försök att härleda sabbaten är att ?räknar med att den uppkommit som resultat av utvecklingen inom Israel... genom en sammanslagning av två ursprungliga självständiga dagar: sabbaten (urspr fullmånedag) och den var sjunde återkommande vilodagen.? Illman betonar dock ?Detta är fortfarande en hypotes.?Till sabbatsbudet har fogats motiveringar: 1. Religiös motivering (2 Mos 20:11; jfr 1 Mos 2:2-3), 2. Social motivering (5 Mos 5:15).3.2 Sabba...
Bart Ehrman besöker The Colbert Report 2006
2009-09-23 16:07:00
Bart Ehrmans besök hos The Colbert Report är riktig rolig, men samtidigt bekymmersamt. Utmanande är kanske en bättre beskrivning. Hur trovärdiga är Jesu ord i evangelierna? ? inte mycket enligt Bart. Men i Colbert Report verkar han stundtals komma av sig. Tipset på denna video kommer från John Anderson och liksom John undrar jag om inte Ehrman blir osäker under intervjun om Colbert driver med honom eller inte.The Colbert ReportMon - Thurs 11:30pm / 10:30cBart Ehrmancomedycentral.comColbert Report Full EpisodesPolitical HumorNASA Name ContestOm Jesu ord i evangelierna stämmer eller inte, är en fråga inom Jesusforskning. Jag hävdar att textkritiken (en förhermeneutisk metod för att etablera en grundtext att översätta från) har rett ut många av de problem som Ehrman tar upp i sin bok Misquoting Jesus. Se en tidigare diskussion om Ehrman här på min blogg.Uppdatering 1:Bart Ehrmans besöker Colbert Report igen med anledning av hans nya bok Jesus Interrupted. Även denna gång lyckas Colbert...
Biblical Studies Carnival XL
2009-09-23 16:07:00
Det var ett tag sedan jag gjorde reklam för Biblical Studies Carnival. Följ länken till den senaste, den 40:e i ordningen.
Judendomen i ljuset av dess högtider (2)
2009-09-23 16:07:00
2. Den dagliga morgonbönenEn tradtionell jude ber tre gånger om dagen (morgon, eftermiddag, kväll).*1* I detta kapitel går Illman igenom innehållet i morgonbönen, som finns i siddurerna (?ordningarna?) och i Judiska texter I översatt av Nils Martola. Morgonbönen inleds med en rad ?preliminära böner? (Inledande böner: JT 38-42, MS 10-15, SS 10-25*2*), som följs av två ?privata? avdelningar (Birkot ha-shachar, ?böner i gryningen?: JT 42-51, MS 16-29, SS 14-22; Pesuqe? dezimra, ?sångavsnitt?: JT 52-70, MS 30-49, SS 26-42), innan själva morgonbönen med tre huvuddelar: Shema (JT 71-77, MS 50-59, SS 42-49), Adertonbönen (JT 78-93, MS 60-76, SS 49-54, Osten-Sacken 193-227) och toraläsningen (JT 93-110, MS 80-99, SS 66-69). De enskilda bönerna har fått sina namn efter sina hebreiska inledningsord.*3*Under punkt 2.1 till 2.6 (sid. 26?52) diskuterar Illman vad som sker kring morgonbönen, dess symboler och ritu­aler och inte minst de specifika bönernas författarskap, tillkomst och innehåll. I ...
Vilken är den bästa bibelkommentaren?
2009-09-23 16:07:00
Regelbundet frågar studenter om jag kan rekommendera någon bibelkommentarserie. Mitt svar är att inte investera i en hel serie, då varje serie är ojämn i kvalite. De bästa bibelkommentarerna finner du i olika serie, inte i en enda serie. Här är några enkla riktlinjer för inköp av kommentarer:1. Undersök innan du köper en kommentar. Läs recensioner och fråga någon som du vet är någorlunda insatt i utbudet.2. Köp inte alla kommentar du vill ha på en gång. Köp istället en eller två kommentar i taget för en specifik bibelbok du studerar. Risken är att du annars fyller din hylla med tjocka volumer som du aldrig kommer runt att använda.3. Bibelkommentarer är ofta ganska dyra volymer, vilket också är en anledning att inte rusa iväg och köpa första bästa kommentar man hittar. Välj alltså det bästa efter noggrann undersökning.4. Tänk på att kommentarer och kommentarserier speglar olika traditioner, alltfrån konservativt till liberalteologiskt, från lutherskt/protestantiskt till katolskt/orto...
Judendomen i ljuset av dess högtider (1)
2009-09-23 16:07:00
Sedan våren 2008 har jag från och till läst Karl-Johan Illmans fascinerande bok Judendomen i ljuset av dess högtider. Under min läsning har jag fortlöpande summerat innehållet och inleder här en serie där varje del är ett kapitel ur boken.En summering innebär att många detaljer försvinner, därför uppmuntrar jag ett inköp av boken om ämnet intresserar dig.BibliografiIllman, Karl-Johan. Judendomen i ljuset av dess högtider. 2nd ed. Religionsvetenskapliga skrifter nr 24, Åbo, Finland: Åbo Akademi, 1994.Presentation av författareKarl-Johan Illman var professor i gammaltestamentlig exegetik med judaistik vid Åbo Akademi.Presentation av bokenKarl-Johan Illmans bok Judendomen i ljuset av dess högtider inleds med ett förord, där han för­klarar: ?Denna bok baserar sig på föreläsningar som jag under en följd år hållit vid Åbo Akademi. Den är tänkt som en översiktsbok närmast för sådana som studerar judendomen inom teologi eller religionshistoria. Anledningen till att jag publicerar den är det...
Exegetisk Teologi på Biblioblog Top 50
2009-09-23 16:07:00
Trots löfte om regelbundet bloggande om exegetik och Bibeln har jag sedan över en månad helt kommit av mig i mina bloggambitioner. Tråkigt tycker jag och skall nu försöka ta tag i det igen.Orsaken är det jag förklarade i ett tidigare inlägg, att jag har under en period har haft väldigt mycker undervisning på gång samtidigt. De flesta kurserna är avklarade, men nu sitter varje kväll och rättar tentor, recensioner och interpretationer.Rätta tentor är ett av mina kvällsjobb, medan sedan mars månad jobbar jag också heltid på mina doktorand studier. Kommer att fortsätta med med t.o.m första veckan i maj.I vilket fall upphör jag inte att förvånas över att min blogg platsar bland de 50 bästa bibliobloggarna på den internationella arenan, speciellt med tanke på att jag bloggar i huvudsak på svenska och att jag har varit väldigt inaktiv den sista tiden.Så det är bäst att jag kommer igång igen.
Bibelkritik och exegetiska metoder ? 1
2009-09-23 16:07:00
Under 2009 räknar jag med hinna blogga om bibelkritik och exegetiska metoder, med speciellt fokus på Gamla testamentet. Orsaken till denna bloggidé är mitt avhandlingsarbete, där jag i den processen funderar mycket kring metoder och dess användningsområden.Jag mjukstartar således här och nu denna serie.När Bruce K. Waltke beskriver i sitt opus, An Old Testament Theology: An Exegetical, Canonical, and Thematic Approach, en kristen attityd till Bibeln, använder han sig av fem prepositioner för att skilja på olika uppfattning om hur Gud talar genom Bibeln. Han erkänner att en sådan uppställning är en förenkling och är inte tänkt att fungera som en exakt analys av olika uppfattningar.Även om de fem prepositionerna blir en förenkling av en mycket komplex värld, är det ändå ganska fyndigt. Sedan får vi se om ni håller med. Här är i alla fall Waltkes lista på olika positionerna inom bibelkritiken:1. Liberal theologians stand above the Bible2. Neoorthodox theologians stand before the Bible3...
Freedman och Stendahl
2008-05-14 04:36:00
Två legendariska teologer och exegeter har gått ur tiden:David Noel Freedman (1922-2008)Krister Sten dahl (1921-2008)Du kan läsa mer om Stendahl på David Nyströms Metanoia, som har en länk till en minnesruna på Havard Divinity Schools hemsida. Jag själv har bara hört Stendahl föreläsa en gång på nittio-talet i Kungliga national biblioteket i Stockholm. Den föreläsningen gjorde inget större intryck på mig, men hans samlade verk väger mycket tungt i den akademiska världen.Om Freedman kan du läsa på BAR, som innehåller en länk till Society of Biblical Literature, men också länkar till intervjuer med och artiklar av Freedman. I SBL Wien förra sommaren lyssnade jag en kväll på Freedman, vilket jag uppskattade mycket.Vi skall alla någon gång denna väg vandra som dessa två herrar nu har gjort, men jag förundras varje gång det sker.
The Hermeneutics Quiz
2008-04-10 18:30:00
Normalt bryr jag mig inte om alla personlighetstester som finns ute på nätet, men "The Hermeneutics Quiz" fångade mitt intresse. Scot McKnight har satt ihop denna test för Leadership Journal.net (Christianity Today), med syfte att få fram hur kristna läser och inte läser Bibeln.Hur träffsäker en sådan test är kan diskuteras, eftersom frågorna i testet kan enbart få fram generella nyanser i bibelsyn. Frågorna är också präglade av dess skapare. Men jag tog i alla fall testet ... och resultatet blev 58 poäng. Det gör mig enligt McKnight till "moderate" på den hermeneutiska skalan. Så här beskriver McKnight den kategorin:The moderate hermeneutic might be seen as the voice of reason and open-mindedness. Moderates generally score between 53 to 65. Many are conservative on some issues and progressive on others. It intrigues that conservatives tend to be progressive on the same issues, while progressives tend to be conservative on the same issues. Nonetheless, moderates have a flexible herm...
En ny stjärna på biblioblogghimlen
2008-03-30 12:06:00
David Nyström, Henrik Engholm och Mathias Nygaard har startat en ny blogg: Teologiskt Forum. Så här beskriver de bloggen:Teologiskt Forum är tänkt att fungera som en samlingsplats för seriösa samtal om kristen tro och teologi. Vi som skriver här har alla genomgått någon form av teologisk utbildning. Våra inriktningar och intresseområden varierar dock, vilket vi hoppas kommer att bidra med både bredd och djup till innehållet på bloggen. Vår ambition är inte att skapa en blogg som blir till ett ?chattforum? vilket ideligen uppdateras med små inlägg och betraktelser ? en del av oss har personliga bloggar för sådant ? utan att med jämna mellanrum kunna publicera texter som idealt sett är lite längre och mer genomtänkta. Det betyder att bloggen kanske inte kommer att uppdateras så ofta.Det skall bli kul att följa detta. Att använda blogg för publicering är enligt min mening framtiden när vanlig publicering blir dyrare och dyrare utan möjlighet att få riktig ekonomi i det.Lycka till David...
To the Westerner who 'understands' the terrorist
2008-03-19 04:46:00
Om terror-massakern i Jerusalem torsdag 6 mars:I Harretz.com: "Spare us"Knute har översatt till svenska en del av artikeln på bloggen Every Kinda People.
Mer om: Western
Hans Johansson 1951-2008
2008-03-19 04:46:00
I fredags avled Hans Johansson, 57 år gammal, under en joggingrunda.Jag lärde aldrig känna Hans Johansson personligen, men uppskattade verkligen hans arbete, som pastor, exeget och teolog. Sverige har blivit fattigare i och med Hans bortgång.Jag beklagar verkligen det som har hänt och sänder mitt deltagande till de närmaste sörjande och till alla de som kände Hans mer än vad jag gjorde.Du kan läsa mer om Hans Johansson i tidningen Dagen här och här.
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120
33651 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss