TopplistanPolitikDetaljer för "Kristen Vänster"

Kristen Vänster


Kristen Vänster
En aktiv politisk kamp för våra värden om frihet, jämlikhet och solidaritet är bästa sättet att omsätta kärleksbudskapet från ord till handling
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150

Artiklar

Bistånd ska vara för utveckling
2013-03-06 08:18:00
Finansministern ha låtit meddela att det ökande asyltrycket på Sverige gör att vi måste skära i biståndet. Dessa pengar behövs nu för att finansiera det ökade flyktingmottandet. Exakt hur nedskärningarna ska slå, lämnar han åt biståndsministern att avgöra. DAC-reglerna gör det möjligt för givarländer att täcka asylkostnader för människor som flyr från fattiga länder, men ...
Mer om: Politik
Bistånd ska vara för utveckling
2013-03-06 08:17:00
Finansministern ha låtit meddela att det ökande asyltrycket på Sverige gör att vi måste skära i biståndet. Dessa pengar behövs nu för att finansiera det ökade flyktingmottandet. Exakt hur nedskärningarna ska slå, lämnar han åt biståndsministern att avgöra. DAC-reglerna gör det möjligt för givarländer att täcka asylkostnader för människor som flyr från fattiga länder, men ...
Mer om: Politik
Vill du bli fredsambassadör?
2013-03-03 20:02:00
I en unik satsning genomför nu S-studenter, SSU, S-kvinnor och Socialdemokrater för tro och solidaritet en kurs i fredsfrågor för sina medlemmar. Målet är att på sikt lyfta fredsfrågorna högre på agendan inom socialdemokratin med första avstamp på partikongressen i april. Den 23-24 mars bjuder vi in er till en kurs i Stockholm med ämnen ...
Obamas insikter om vapenkontroll rymmer också kärnvapen
2013-02-13 16:54:00
När President Obama höll det årliga State of the Union talet fick han 80 applåder. Det är som sig bör. En lysande talare. Ett viktigt tal. Men när han, kopplat till det Nordkoreanska kärnvapenprovet, nämnde att USA måste fortsätta ta ansvar i kampen mot spridning av kärnvapen, genom att fortsätta reducera sin egen arsenal tillsammans ...
Låt Camerons och Hägglunds populism bli en väckarklocka
2013-01-26 10:48:00
David Camerons tal i veckan är ett uttryck för nationalistisk populism av ett slag som för tankarna tillbaka till tiden innan EU bildades och också varför samarbetet kom till. Tanken på att i grunden omförhandla villkor och relationer, med hjälp av hot om en folkomröstning om utträde, riskerar öppna en Pandoras ask som i sin ...
Mer om: Politik
Dags att släppa tveksamheten till fullt bejakande av mänskliga rättigheter
2012-11-29 08:02:00
Socialdemokraterna kommer vid kongressen i vår att anta ett nytt partiprogram. I det förslag, som just nu är ute på remiss tas viktiga steg framåt, inte minst i beskrivning av frihetsgreppet, globaliseringen och vikten av respekt för mänskliga rättigheter. Samtidigt hoppas jag att vi på några punkter kan komma ännu längre, t ex i det ...
Mer om: Politik
Skolverket är religionsfobiskt
2012-11-27 09:42:00
I söndagens DN Debatt levererar skolverkets generaldirektör Anna Ekström riktlinjer till Sveriges skolor hur de ska förhålla sig till adventssamlingar. Hennes besked är att adventssamlingar i kyrkan är ok, men det får inte förekomma några konfessionella inslag, som ?bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse?. Frågan är vad som blir kvar. Knappast julevangeliet. ...
Mer om: Politik
Dialog bättre än lag för att undvika hemundervisning
2012-11-25 21:49:00
Kammarrättens beslut att tillåta barnen i en ortodox judisk familj i Göteborg hemundervisning har med rätta vållat en del uppståndelse. Frågan är nämligen inte alldeles enkel. De fyra barnen ? 6-14 år – har tidigare undervisats i hemmet, men i och med att skollagen skärptes i fjol hade stadsdelsnämnden i Göteborg beslutat att barnen ska ...
Mer om: Politik
Ny statistik om höstens vapenexport
2012-11-18 15:50:00
ISP, den myndighet som ger tillstånd till vapenexport, har nyligen presenterat statistiken över beviljade tillstånd för juli-september. Här hittar vi diktaturerna Algeriet och Brunei, men också Thailand och Indien där det pågår gränskonflikter liksom omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter. Även länder med stor fattigdom, som Sydafrika, finns med vilket rimmar illa med PGU – Politik ...
Tala klarspråk om diktaturer
2012-11-17 15:26:00
Det är oroväckande att företrädare för regeringen, som försvarsminister Karin Enström, har så svårt att kalla en diktatur för en diktatur. Det är faktiskt inte särskilt svårt att säga vilket land som är vad. Det skriver Klas Corbelius, ansvarig för vapenexportfrågor i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, i Norrköpings Tidningar med anledning av den pågående ...
Botkyrka först i Sverige med böneutrop?
2012-11-15 15:28:00
Jag vaknade strax före fem i morse av att böneutroparen i den lokala moskén tillkännagav att det är dags att samlas till bön för att möta en ny dag. Moskéerna i Erbil i norra Irak är minst lika talrika som kyrkorna i Stockholm och böneutropen kan mäta sig med kyrkklockorna. Självklart finns det kyrkklockor också ...
Mer om: Politik
Nytt piratdåd av israelisk militär mot Ship to Gaza
2012-10-20 11:47:00
Idag på morgonen attackerade israelisk militär Ship to Gazas fartyg Estelle. Precis som för två år sedan skedde angreppet på internationellt vatten, vilket innebär ett brott mot folkrätten och synliggör brutaliteten i Israels blockad av Gaza. I rapporter jag fått nu på morgonen tycks det som att ingen enskild individ kom till skada, vilket är ...
Mer om: Politik
Att ha rätt att säga allt innebär inte att det är lämpligt att säga allt
2012-10-14 07:22:00
Protesterna efter spridningen av den konstnärligt undermåliga filmen ?Muslimers oskuld? har efter några veckor klingat av. Men de har, tillsammans med protester mot publicering av karikatyrer av profeten Muhammed, gett bekräftelse på ett fenomen som kräver ett nytt politiskt förhållningssätt. Religions- och kulturfrågor har blivit hård säkerhetspolitik. Utrikesministrar tvingas ge röst åt frustrerade opinioner eller ...
Mer om: Politik
Mänskliga rättigheter är en odelbar helhet
2012-09-10 12:08:00
I Berlin demonstrerade i helgen muslimer och judar tillsammans för religionsfriheten i Tyskland. Efter att en domstol i Köln för en tid sedan förbjöd omskärelse av pojkar, med motiveringen att det tillfogar allvarlig kroppskada. Efter det har ett flertal läkare i Tyskland vägrat utföra ingreppet, eftersom man fruktar juridiska konsekvenser. I våras initierades en liknande ...
Super-JAS riskerar bli en politisk återvändsgränd
2012-08-28 16:44:00
För 20 år sedan, när jag var ordförande för Kristna Fredsrörelsen i Sverige, skrev jag tillsammans med biskop Claes-Bertil Ytterberg en debattartikel i DN där vi varnande för att JAS-projektet riskerade att underminera folkförsvarstanken. Det var efter det kalla krigets slut, ett överdimensionerat försvar behövde minskas och stod inför nedskärningar. Samtidigt skulle Sverige utveckla en ...
Tro och politik ? det hör ihop!
2012-07-31 10:52:00
Frågan är inte om tro och politik hör ihop. Frågan är hur. Hör tro och politik ihop? Efter politikerveckan i Visby är det tydligt att svaret oundvikligen är ja, och att frågan snarare är hur än om. På Sändarens, Hela Människans och Stadsmissionernas seminarier blev det tydligt att människor förväntar sig av kyrkorna att de ...
Mer om: Politik , Almedalen
Anonymt överfall i Göteborg mot Ship to Gaza
2012-07-29 07:53:00
Dror Feiler är en av fyra telespersoner i Ship to Gaza. Under natten till fredag den 27 juli 2012 överfölls han av en eller två okända män på väg hem till fartyget Estelle, som då låg förtöjd vid Eriksbergskajen i Göteborg. Efter en läkarundersökning konstaterades att överfallet inte orsakat några frakturer. Angreppet har polisanmälts. Dror ...
Mer om: Israel , Palestina
Frige alla fängslade politiska aktivister i Egypten!
2012-07-19 10:21:00
Den 12 juli demonstrerade många i Kairo helt fredligt för att alla politiska aktivister skall släppas fria och demonstrationen riktades även mot de militära domstolarna. Mot denna demonstration ingrep militärpolisen och många demonstranter fängslades. Bland de fängslade fanns tre från ESDP ? Egypten s socialdemokratiska parti, vårt systerparti. De tre fängslade från ESDP är: Islam Amin, ...
Almedalen: starkt försvar till vad?
2012-07-18 05:45:00
På temat säkerhet/försvar arrangerades i Almedalen 52 programpunkter. Jag deltog i ett 10-tal av dessa. Sedan länge har ett antal fredsorganisationer tillsammans med Försvarsmakten och andra myndigheter arrangerat Säkerhetspolitiskt sommartorg som alltid är spännande. I år fanns även Försvarspolitisk Arena med bla Saab och Officersförbundet. Ett vanligt tema var de nya säkerhetshoten, men samtidigt hördes ...
Religionskritik som främlingsfientlighet
2012-07-18 05:45:00
Främlingsfientlighet uttrycks alltmer i termer av religionskritik. Europa är en kontinent som berömmer sig av demokrati och för att vi respekterar mänskliga rättigheter. Men håller alla med om detta? Hur omfattande är islamofobin och antisemitismen idag i Sverige och i Europa? Medverkande: Göran Rosenberg, debattör, Jonathan Leman, EXPO, Omar Mustafa, ordförande Islamiska förbundet, Anton Lannehag, ...
Mer om: Politik
Saudivapen: Utmaningar för en s-ledd regering 2014
2012-07-18 05:45:00
Är argumenten för fortsatt svensk vapenexport hållbara? Efter en eventuell valvinst 2014 kan socialdemokraterna åter komma att vara ansvariga för både rikets säkerhet och hur Sverige agerar i världen. Vilka lärdomar bör i så fall socialdemokraterna dra av saudivapenskandalen? Medverkande: Peter Wedierud, förbundsordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet, Lena Sommestad, förbundsordförande S-kvinnor, Gabriel Wikström, förbundsordförande ...
Är Afrika nästa tillväxtkontinent?
2012-07-18 05:45:00
Afrikas historia, i vart fall de sista två hundra åren, rymmer mycket tragik. Hur ser framtiden ut? Är Afrika, som många tror, nästa tillväxt-kontinent? Kommer detta att kunna ske på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt? Denna fråga diskuterades vid ett seminarium under årets Almedalsvecka. Medverkade på seminariet gjorde: Joe Frans, fd riksdagsledamot (S) ...
Almedalen 2012 A-Ö
2012-07-18 05:45:00
En dryg vecka av politik, utspel, seminarier, mingel och mycket mer är över och det är dags att summera. Här kommer hela listan. Almedalsdrinken, som blev hetast i Almedalen, består av bland annat fyra jordgubbar, men ingen alkohol. Bottensiffror, fick Centern med bara 3,5 procent och lägst förtroendesiffror av alla partiledare, förutom SD, för Annie ...
Mer om: Fredrik Reinfeldt , Olof Palme , Göran Hägglund , Birgitta Ohlsson
Religionens roll i Cypernkonflikten
2012-07-18 05:45:00
Konflikten i Cypern har resulterat i en mer än 40 år lång ockupation. Religion hävdas ofta vara utgångspunkten för konflikten och orsaken till motsättningarna. Socialdemokrater för tro och solidaritet driver ett projekt på Cypern med målet att religionen ska fungera som konfliktlösare. Under Almedalsveckan 2012 genomfördes ett seminarium, där de hittillsvarande erfarenheterna från projektet presenteras. ...
Mer om: Politik , Almedalen
Energieffektivisering i byggnader
2012-07-18 05:45:00
Socialdemokrater för tro och solidaritet planerar att till 2014 utarbeta ett nytt miljöpolitiskt program för förbundet. Energipolitiken kommer med stor sannolikhet att bli en central del av programmet. Som ett led i kunskapsuppbyggandet har förbundet under flera år genomfört seminarier inom miljöområdet under Almedalsveckan. Årets seminarium behandlar frågan om energieffektivisering av byggnader. Bebyggelsen står för ...
Manifestation för religionsfrihet
2012-07-18 05:45:00
Sverige har religionsfrihet – men även här finns problem. Till exempel möter byggandet av religiösa lokaler ofta motstånd, och framför allt religiösa minoriteter har inte alltid lätt att utöva sin religion. För att manifestera för religionsfriheten i Sverige och i världen ordnade Sveriges kristna råd tillsammans med bland andra Svenska muslimer för fred och rättvisa ...
Mer om: Politik
Ship to Gaza har seglat till Visby
2012-07-18 05:45:00
Att Visby är en hamnstad går inte att missa, och en hel del organisationer drar nytta av detta genom att helt enkelt komma med båt och ha seminarier eller verksamhet på båtarna. En av dem är Ship to Gaza som är här med båten Estelle som stannar några dagar i Visby på sin resa mot ...
Mer om: Politik
Vad görs för att stoppa Israels blockad av Gaza?
2012-07-18 05:40:00
I maj 2010 stoppades Ship to Gaza på internationellt vatten på väg för att bryta den olagliga blockaden av Gaza. Världen protesterade mot Israels våld, men världen ger samtidigt ännu sitt tysta medgivande till Israels blockad av Gaza. Hur kan blockaden hävas? Vad gör politiker, du och jag? Medverkande: Mattias Gardell, talesperson Ship to Gaza ...
Uppdrag granskning och den religiösa högern
2012-05-20 21:20:00
Jag befann mig i Erbil i norra Irak när Uppdrag Granskning avslöjade den lagvidriga och upprörande vägledning som några imamer givit kvinnorna med dold kamera. När jag berättade om diskussionen för några vänner, som också är praktiserande muslimer, frågade de med uppriktig undran hur det kunde komma sig att imamerna uttrycker sig på detta sätt. ...
Mer om: Politik
En ny socialdemokratisk vapenexportpolitik
2012-04-19 12:05:00
I veckan som gick krävde vi fyra socialdemokartiska sidoorganisationer gemensamt ett omtag för den socialdemokratiska vapenexportpolitiken i en gemensam artikel på DN Debatt. Saudiaffären har lett till en politisk brytpunkt för svensk vapenexportpolitik och allvarligt skadat allmänhetens förtroende för ett av våra svåraste politiska områden. Sverige är världens största vapenexportör räknat per capita, och en ...
Mer om: Politik
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150
33651 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss