TopplistanFastigheterDetaljer för "Öresundsbloggen"

Öresundsbloggen

Öresundsbloggen
Öresundsbloggen kommenterar den urbana utvecklingen i Öresundsregionen. Vi fokuserar på stadsutveckling och byggprojekt, infrastruktur, regional integration, politik och näringsliv i Öresund.
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120

Artiklar

TNT växer på Malmö Airport
2009-02-22 22:32:00
Logistikjätten TNT har nu färdigställt en ny depå vid Malmö Airport. Den nya byggnaden är nästan fem gånger så stor som den gamla anläggningen och kommer att möjliggöra för företaget att hantera betydligt större godsmängder i framtiden. Depån kommer att användas för att lasta om flyggods för vidare marktransporter till Malmö, Sydsverige och Köpenhamnsområdet. Det blir med andra ord en viktig logistikhub för Öresundsregionen.Källa: Luftfartsverket, Pressarkiv. Fotograf Thomas SjöstrandLäs även andra bloggar som berör TNT, Malmö Airport, Malmö, Sturup, Svedala , logistik, flygfrakt
Mer om: Infrastruktur , Transport
Ny utlandslinje från Malmö Airport
2009-02-22 22:32:00
Malmö Airport får ytterligare en flyglinje till en av Europas storstäder. Den 12 juli öppnar Wizz Air en linje till Prag med fyra avgångar per vecka. Malmö blir därmed flygbolagets största svenska destination räknat i antalet linjer, med trafik till Warsawa, Gdansk, Katowice/Krakow, Budapest och Prag. Det Ungernbaserade flygbolaget startade 2003 och har sedan dess vuxit snabbt. Idag har man en flotta bestående av 20 st Airbus 320 som trafikerar ett linjenät med fokus på destinationer i Öst- och Centraleuropa.Varje ny flyglinje från Sturup ska ses som ytterligare ett argument för att det snarast bör etableras en järnvägsförbindelse till flygplatsen! Någon sådan lär dock inte komma under de närmaste åren så tills vidare får vi glädjas åt de små men viktiga tillskotten till destinationsprogrammet. Prag är en stark turistdestination som är särskilt populär hos svenskar och skåningar. T.ex. är det närmast obligatoriskt för gymnasieelever i Lund att resa till den tjeckiska huvudstaden för...
Mer om: Skåne , Malmö , Näringsliv , Turism , Svedala , Infrastruktur
Sänk broavgiften!
2009-02-22 15:40:00
De horribelt höga avgifterna på Öresundsbron ligger som en tung, våt filt över den regionala utvecklingen och är starkt hämmande för integrationen över sundet. Dessutom vilar avgifterna på en feltänkt finansieringsmodell som medför att dagens avgifter är mycket orättvisa. När den fasta förbindelsen över sundet planerades och byggdes så förväntade man sig att bron skulle användas på ett helt annat sätt än vad som blev fallet. Man såg bron mer som en sammanbindande länk mellan Skandinavien och den europeiska kontinenten än som en livsviktig del av Öresunds regionala trafiknät. Öresundsbron skulle i första hand erbjuda snabbare och mer kostandseffektiva transporter för det svenska och norska näringslivet, inte minst den tunga industrin. Dessutom skulle den utgöra en bekvämare väg till kontinenten för semestrande hushåll. Utifrån dessa förväntningar ansåg man att det mest rättvisa sättet att finansiera bron var att avgiftsbelägga den och därmed låta trafikanterna betala. Det är ju bara ...
Mer om: Politik , Debatt , Infrastruktur , Transport
AEG Worldwide bygger Köpenhamns nya multiarena
2009-02-16 11:46:00
Köpenhamns kommun har tecknat avtal med den internationella eventarrangören och arenaoperatören AEG Worldwide om att uppföra en ny gigantisk sport- och evenemangsarena i Ørestad Syd på Amager nära Öresundsbron. Arenan blir 58 000 kvm stor och kommer att ha 15 000 sittplatser. Därmed blir den större än både Gloden i Stockholm och Malmö Arena på andra sidan sundet. Hallen ska enligt avtalet stå klar 2013.Länk: AEG WorldwideLäs även andra bloggar om arenor, sport, konserter, evenemang, Köpenhamn, AEG, Malmö ARena
Mer om: Kultur , Sport , Köpenhamn
Klart för bro över Fehmarn Bält!
2009-02-16 11:46:00
Nu är alla formella hinder för en fast förbindelse över Fehmarn Bält, mellan Danmark och Tyskland, borta. Alla tyska delstater utom en röstade på fredagen ja till att Tyskland ska delta i projektet, en motor- och järnvägsbro som knyter samman Rødby i Danmark med Puttgarden i Tyskland. Därmed kommer man snart att kunna ta sig landvägen direkt från Öresundsregionen och Sjælland ner till kontinenten utan att behöva ödsla tid på färjetrafik eller ta omvägen via Jylland. Även om tyskarna nästan helt slipper att bidra till finansieringen ? Danmark står för i princip hela notan ? så måste man ändå notera att beslutet i det tyska Förbundsrådet har god tajming och ligger väl i tiden. I veckan presenterade ju den federala regeringen ett gigantiskt stimulanspaket för ekonomin där just stora infrastruktursatsningar på vägar, järnvägar, broar och tunnlar står i fokus.Också vi svenskar har stor anledning att vara glada över det tyska beslutet. En fast förbindelse innebär att restiden mellan Sveri...
Mer om: Infrastruktur , Transport
Sverige + Danmark = Sant?
2009-02-16 11:46:00
Än är inte våren här, men trots det är det kärlek i luften.. Här är två tecken på att Sverige och Danmark kommit allt närmare varandra:1. Det är klart för fusionen mellan svenska Posten och danska Post Danmark2. Sverige och Danmark får ett gemensamt luftrumDet sedan tidigare offentliggjorda samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark är nu helt klart. Det nya postbolaget blir till 60% svenskägt och till 40% danskägt. I styrelseröster blir fördelningen 50-50. Styrelseordföranden blir dansk och VD:n blir svensk. Man skapar med andra ord ett nytt SAS där nationella intressen ska försöka balanseras mellan de olika länderna. Ofta sker nog detta på bekostnad av lönsamhet och tillväxt. Men på lång sikt kan det nog ändå komma något positivt ut av denna lekplats där politikerna får smaka på direktörslivet i skyddad verkstad? Troligtvis kan det sammanslagna företaget bli stort nog att kunna konkurrera på den europeiska marknaden och förhoppningsvis privatiseras inom en inte allt för avlägsen...
Mer om: Politik , Näringsliv , Transport
Lund planerar för kraftig tillväxt
2009-02-16 11:46:00
Lunds nuvarande översiktplan är från 1998 och börjar således få en hel del år på nacken. Nu finns ett förslag på en ny plan som förhoppningsvis ska kunna klubbas igenom nästa år. 9 mars-11 maj pågår samråd och under den tiden kommer gratisexemplar av översiktsplanedokumentet finnas att hämta på stadsbyggnadskontoret eller hos kommunens olika bibliotek och medborgarkontor. Enligt prognoserna kan fler än 60 000 nya Lundabor ha tillkommit om 40 år då staden tros ha ca 170 000 invånare. Det är med andra ord en mycket kraftig befolkningstillväxt som den nya översiktplanen har att förhålla sig till.Det vi hoppas på av den nya ÖP:n är bl a följande:· En positiv plan som välkomnar tillväxt istället för att problematisera den· En stark fokusering på förtätning av befintliga urbana strukturer· Stora satsningar på högkvalitativ (läs spårbunden) kollektivtrafik· Självförtroende och mod framför akademisk skepticismAtt döma av en nyligen publicerad artikel i Sydsvenskan tycks vi delvis bli bönhör...
Mer om: Skåne , Lund
Real Estate Øresund
2009-01-18 14:40:00
Den 28 januari är det återigen dags för fastighetsbranschens årliga mötesplats i Öresundsregionen, Real Estate Øresund. Årets tema är "Konjunktur och finanskris". Trots den deprimerande rubriken finns det flera mycket intressanta och spännande punkter på programmet. Höjdpunkterna finner man, enligt oss, främst under eftermiddagen. Exempel:13.55: Arkitektur for udvikling i København og Øresundsregionen (Kent Martinussen, adm. direktør Dansk Arkitektur Center)14.20: Kunskapsstadens planer för fortsatt tillväxt (Mats Helmfrid, kommunstyrelsens ordförande Lunds kommun)15.55: Udviklingen i Ørestad og i havnen (Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør By & Havn)16.15: Vad är på gång i Hyllie? (Börje Klingberg, fastighetsdirektör Malmö Stad)Mötet arrangeras den 28 januari 08:30-18:00 i Malmö Börshus. Fullständigt program och information om anmälan återfinns här.Läs även andra bloggar om fastigheter, fastighetsaffärer, fastighetsbolag, fastighetsbranschen, Öresundsregionen
Mer om: Näringsliv
Skriv om Öresundsregionen
2009-01-18 14:29:00
- och vinn pengar!Ska du skriva kandidat- eller magisteruppsats i vår? Då har du chansen att vinna 20 000 kr i Øresundsinstituttets uppsatstävling för högskole- och universitetsstudenter. Tävlingen är öppen för alla studenter, inom alla akademiska ämnesområden (du behöver inte plugga i Öresund). Kraven är att uppsatsen handlar om Öresundsregionen, antingen ur ett utvecklings- eller ett integrationsperspektiv, samt att den omfattar 30-60 sidor och innehåller en engelsk summary på 1-2 sidor. Förutom förstapriset kommer även två andrapriser om 2 500 kr att delas ut så det finns alltså goda möjligheter att dryga ut hushållskassan samtidigt som man gör en riktigt god gärning. Om man ser begreppet region som en social konstruktion, vilket man bör, så är det nämligen en i allra högsta grad god gärning att på olika sätt beskriva, kartlägga och forska om Öresundsregionen! Med en socialkonstruktivistisk utgångspunkt bör alla representationer av en region, i t.ex. text och bild, ses som konsti...
Mer om: Vetenskap
Schweizisk ?miljöbank? öppnar kontor i Öresund
2009-01-17 17:41:00
Den schweiziska investmentbanken Sarasin, som förvaltar över 45 miljarder DKK för både privata och institutionella kunder, öppnade i början av året ett Nordenkontor i Köpenhamn . Sarasin, med huvudkontor i Basel, är en nischbank som specialiserat sig på investeringar i företag med en tydlig och trovärdig hållbarhetsprofil. Bolag som man tror kan komma att tjäna stort på en omställning till ett klimatneutralt samhälle återfinns bl a i livsmedels- och energisektorn. Banken ser de nordiska länderna som en attraktiv marknad med stor potential och väljer alltså nu att etablera ett kontor i den svenskdanska Öresundsregionen. I Sarasins portfölj återfinns redan idag flera danska bolag, exempelvis Novozymes och Vestas. Det sistnämnda företaget är en av världens största producenter av vindkraftsverk. För övrigt kan nämnas att Vestas just nu är i färd med att flytta sitt Skandinaviska huvudkontor från Jylland till Malmö. Kortare avstånd till Copenhagen Airport och lägre driftskostnader lär ha ...
Mer om: Näringsliv
ESS ? Ett Öresundsprojekt
2008-12-14 17:16:00
ESS Scandinavia tar nu allt mer formen av ett gemensamt svenskt-danskt projekt. Nu meddelas nämligen att det blir ett delat värdskap mellan länderna om Lund går segrande i kampen mot Spanien och Ungern. Själva anläggningen, spallationskällan, kommer fortfarande att placeras i Lund men andra funktioner, exempelvis ESS Data Management Centre med beräknat 60 anställda, kommer att lokaliseras till Köpenhamn. ? Nu formas en solid internationell bas med utmärkta kommunikationsmöjligheter med Öresundsbron och Kastrups flygplats. Och vi kommer att ha två starka universitet som inte bara kommer att samarbeta, konkurrensen dem emellan är också viktig för att höja standarden, säger Colin Carlile till Sydsvenskan.Öresundsperspektivet märks inte minst i den välgjorda informationsfilm om Lunds ESS-kandidatur som konsortiet nyligen släppte:Vi tycker det är bra att ESS Scandinavia nu tycks kraftsamla. Det behövs. För en tid sen stod det nämligen klart att den spanska kandidaturen, för Bilbao, nu ka...
Mer om: Video , Vetenskap
Lästips: Megaprojects and Risk
2008-12-12 22:32:00
Flyvbjerg B. m fl (2003) Megaprojects and Risk - An Anatomy of Ambition, Cambridge University PressTrogna läsare av Öresundsbloggen har säkerligen noterat ett återkommande, och illa dolt, budskap om den avgörande betydelse som stora investeringar i infrastruktur, kollektivtrafiklösningar, turistattraktioner, skyskrapor och andra landmärken har för den regionala utvecklingen runt sundet. Ibland behövs investeringar i en skala som vida överstiger nivån för underhåll och planerade uppgraderingar ? ibland behövs ?megaprojekt?? Dessa megaprojekt är nödvändiga för att anpassa regionens infrastruktur och produktionsapparat till nya utmaningar och förutsättningar samt till invånarantal som inte kunnat förutsägas när befintlig infrastruktur planerats. När den fasta förbindelsen över Öresund planerades utgick man exempelvis från trafikprognoser som redan överträffats med råge. Detta innebär att Öresundsförbindelsen på sikt riskerar att bli en flaskhals för regionens trafikflöden, något som gi...
Mer om: Politik , Litteratur , Infrastruktur
Lund ett steg närmare kulturhuvudstadstiteln
2008-12-09 18:51:00
Idag offentliggjorde juryn för europeisk kulturhuvudstad 2014 vilka två svenska städer som går vidare till slutfinal. Det blev Lund och Umeå som drog de längsta stråna. Därmed är Uppsala och Gävle ute ur leken.Kultur huvudstadsåret är ett projekt som ofta, med all rätt, kritiseras för att vara en synnerligen dyr och ineffektiv modell att endast tillfälligt blåsa liv i städers och regioners kulturliv. De positiva effekter som titeln, med tillhörande arrangemang, genererar i form av gratis marknadsföring, goodwill, turism och ekonomisk tillväxt är inte sällan svåra att mäta. Många menar att det är slöseri med skattepengar när kommunala och regionala myndigheter och andra offentliga organ storsatsar på att bli Europas kulturhuvudstad. Det kan man absolut hålla med om. MEN??om det är någon stad som trots allt skulle gynnas i en acceptabel omfattning av att vara kulturhuvudstad - så är det utan tvekan Lund! Öresundsbloggen har i flera tidigare inlägg, bl.a. detta, begråtit lärdomsstadens ...
Köpenhamnshotell växer på höjden
2008-11-10 14:08:00
Danmarks största hotell, Radisson Scandinavia på Amager Boulevard i centrala Köpenhamn , vill växa med fler hotellrum och större konferensfaciliteter. I centrala Köpenhamn är det som bekant ont om utrymme, så lösningen blir av det mer ovanliga slaget - hotellet växer på höjden! Man planerar att addera 10 nya våningar till hotellskarapan som idag är 26 våningar hög. Med 36 våningar och med en mer än 100 meter hög ny, uppfräschad fasad vill Radisson Scandinavia återta positionen som Nordens största hotell.- När vi är klara får Köpenhamn och Malmö en rejält utökad hotellkapacitet, säger VD Karim Nielsen till Berlingske Tidende.Öresundsbloggen menar att om detta fula hotell så bara blir någon procent vackrare än vad det är idag så är detta en mycket välkommen satsning! Inte ens de mest militanta av Köpenhamns ökända NIMBY:s kan väl motsätta sig det? Eller...Läs även andra bloggares åsikter om Köpenhamn, hotell, höghus, skyskrapor, stadsbyggand
Nytt landmärke i Köpenhamn
2008-11-10 13:38:00
Källa: By og Havn PressebillederTvå torn som knyts samman av en gångbro 65 meter över havet. Så kan man sammanfatta det vinnande förslaget i arkitekttävlingen om hur området längst ut på Langelinie och Marmormolen i Köpenhamn s hamn ska utformas. Bakom den design som man nu hoppas kunna realisera ligger den amerikanska arkitektbyrån Steven Holl Architects. Två spektakulära men kompakta ?skyskrapor? bildar en port till hamnen, och förhoppningsvis en symbol för hela Öresund, när de sammanbyggs av en inglasad skybridge 17 våningar upp.Juryn lät sig särskilt tilltalas av de många publika mötesplatserna och rummen i Holls vinnande bidrag. Stora delar av de båda höghusen kommer att vara tillgängliga för allmänheten, något som vi på Öresundsbloggen tidigare hävdat är av vital betydelse för att lokalbefolkningen ska vilja tillägna sig nya arkitektoniska verk, göra dem till sina egna landmärken och verka som ambassadörer för byggnaderna och dess region. Bra! Källa: By o Havn pressebilleder?Th...
Mer om: Video
Vill du också bo i en skyskrapa?
2008-11-10 13:32:00
...börja då med att lämna in en intresseanmälan på www.pointhyllie.se!
Bostäder och mötesplatser föder det kulturliv Lund saknar
2008-11-10 12:37:00
Öresundsbloggen har tidigare skrivit om hur viktigt det är att Lund s kulturliv utvecklas. Det är avgörande för att staden ska kunna konkurrera med det allt mer vitala Malmö men också för att regionen som helhet ska kunna uppvisa ett brett och diversifierat kulturutbud som kan mäta sig med andra jämförbara regioners. Lunds kommun arbetar för att utveckla kulturlivet, inte minst genom kandidaturen till europeisk kulturhuvudstad 2014, men tycks ha glömt bort de mest grundläggande förutsättningarna för att odla kultur ? nämligen levnadsförutsättningarna för de individer som till syvende och sist ska skapa själva kulturyttringarna. Man kan inte få fler unga kreativa människor till staden om de saknar någonstans att bo! Och definitivt inte om de inte har någonstans att roa sig!Detta faktum kastar ljus på två av Lunds största tillkortakommanden: bostadsbristen samt det haltande nöjeslivet. Det förstnämnda problemet har de senaste veckorna blivit uppmärksammat på riksnivå när bostadslösa un...
Mer om: Kultur , Bostadsmarknad
Euro ? ett måste för Öresund?
2008-11-07 17:30:00
Tänk om det fanns två valutor i Storstockholm, en i norr och en i söder. Om man passerade Gamla Stan var man tvungen att stanna vid Forex för att växla pengar. Särskilt jobbigt skulle det vara för de stockholmare som bodde i Norrort men jobbade i Söderort, eller vice versa. Dessa stackare skulle få sin lön utbetald i den ena valutan, trots att det var med den andra valutan som merparten av deras inköp gjordes?Självklart är detta en horribel och orimlig situation. Och en mardröm för alla som vill se mer ekonomisk aktivitet med ökad tillväxt, fler jobb och bättre välfärd i den svenska huvudstadsregionen. Dessvärre är det en sanndröm för en annan av Nordens viktigaste storstadsregioner..!Öresundsregionen är en gemensam region, men med två olika valutor. Detta innebär givetvis på sikt stora transaktionskostnader när affärer görs över sundet. Dessutom inverkar det negativt på regionens investeringsklimat. Om du som investerare exempelvis funderar på att etablera ett nytt varuhus i Köpenh...
Mer om: Politik , Integration , Näringsliv
Spårvagnstrafik i Malmö - snart verklighet igen
2008-10-28 14:42:00
Bör samordna planering och upphandlingar med Lund Det ambitiösa och effektiva arbetet inom Malmö Stad med att förbättra kollektivtrafiken fortskrider föredömligt friktionsfritt. Här är en färsk rapport som tydligt, och i politisk enighet, signalerar att Malmö är redo att på allvar påbörja den fysiska planeringen för att återinföra spårvagnstrafik och lightrail i staden. Det vore nu väldigt bra om också Lunds kommun, som haft spårvagnsplaner länge, tar tillfället i akt att gå från ord till handling. Om Malmö och Lund samarbetar i planerings-, finasierings- och inköpsfrågor kan stora kostandsbesparingar och synergivinster uppnås. Upphandling av konsulttjänster, och i ett senare även av byggnadsmaterial och tåg, bör samordnas med målsättningen att skapa ett kostnadseffektivt och likartat spårvagnssystem i Malmö/Lund-regionen. För skattebetalarna innebär detta ekonomiska vinster och för resenärerna innebär det i förlängningen en ökad servicenivå där vagnar, betalningssystem och stationsa...
Mer om: Infrastruktur , Transport
Kvarts miljard till Lunds Universitet
2008-10-23 12:04:00
- Men trött regering tvekar om MAX IV?Lund s universitet är det lärosäte i landet som nominellt sett tilldelas mest pengar i regeringens forskningsproposition, en kvarts miljard kronor under den närmaste fyraårsperioden. Däremot utlovas ännu ingen finansiering av den planerade synkrotonljusanläggningen MAX IV. Istället tillsätts en samordnare som ska ragga pengar från näringslivet och från andra vetenskapliga institutioner i Sverige och övriga nordiska länder. Regeringen och Lars Leijonborg har uppenbarligen inte insett anläggningens stora betydelse för den svenska vetenskapliga infrastrukturen och för Sveriges chanser att få den framtida ESS-anläggnigen. MAX IV har redan väckt stor internationell uppmärksamhet för att den kommer att kunna producera så fina strålar av synkrotronljus att det tangerar gränsen för vad som är teoretiskt möjligt. Det vore synd om Sverige nu faller bara någon meter från mållinjen? särskilt när vi faktiskt, till skillnad från med ESS, har avgörandet i vår e...
Mer om: Vetenskap
Sverige bör erbjuda sig att ensamt finansiera HH-tunnel!
2008-10-22 20:43:00
Banedanmark, grannlandets motsvarighet till svenska Banverket, har nyligen gett avslag till en begäran om att låta fyra nya godståg köra genom Danmark i trafiken mellan Sverige och Tyskland. Anledningen är att Öresundsbron snart nått sitt kapacitetstak.- Det finns inte mer plats på spåren. Så de nya sökande får välja lastbil i stället. Proppen är helt klart Öresundsbron, säger Banedanmarks sektionschef Lasse Toylsbjerg-Petersen till DR Nyheder enligt NFÖ. Han menar att en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingør på sikt skulle lösa problemen.Därmed sällar sig Banedanmark till en allt större skara av aktörer som understryker det allt större behovet av en ny, nordlig förbindelse över Öresund. Lågkonjunkturen kommer säkert att erbjuda en andhämtningspaus av lite glesare trafik över Öresund, men den långsiktiga trenden pekar som bekant rakt uppåt. Är det inte dags att Sverige snart börjar agera? Regeringen är märkligt passiv i frågan. Tydligen räknar man inte själva med att vara ...
Mer om: Politik , Infrastruktur , Transport
Miljardsatsning på kvinnlig idrott i Malmö
2008-10-22 19:54:00
Där Hästhagens IP idag ligger, vid skyskrapan Kronprinsen i centrala Malmö , kommer ett nytt centrum för forskning och utveckling kring kvinnlig idrott att byggas. Anläggningen, som kallas World Village of Women Sport s, är en miljardsatsning som är tänkt att bli navet för hela världens damidrott. Initiativtagare och huvudfinansiär är Ldb FC Malmös starke man Kent Widding Persson. Centret, som beräknas stå klart 2012, kommer bl a att inkludera en inomhusplan för fotboll med plats för omkring 3 600 åskådare. Vidare planeras lokaler för till exempel träning, rehabilitering, friskvård, testcentra och utbildning. Det pratas också om studentbostäder, lägenheter, kontor och hotell.Här är projektets presentationsvideo: Introduction to The World Village of Women Sports from Women Sport Village on Vimeo.Tillsammans med alla arenabyggen och olika specialsatsningar som Malmö gör (t.ex. den på svensk elitbadminton) kan man kanske nu börja skönja en strategi hos kommunen att profilera sig som e...
Mer om: Video
Detaljplan för MAX IV
2008-10-22 19:23:00
Imorgon (23 oktober) kommer regeringens stora forskningsproposition. Förhoppningsvis ger den signaler om att den planerade synkrotonljusanläggningen i Lund , MAX IV, kommer att få den finansiering som krävs. Oavsett hur det blir med den saken är i alla fall Lunds kommun i full gång med den fysiska planeringen av anläggningen. En detaljplan är nu utarbetad och kommer att vara föremål för samråd under perioden 22 oktober ? 3 december 2008. I planbeskrivningen kan vi bl a läsa att MAX IV ?genom sitt läge och speciella form blir [?] ett viktigt landmärke vid norra infarten till Lund. Byggnadens arkitektur, formspråk och landskapsanpassning får stor betydelse för helhetsintrycket av området och hur de storskaliga byggnaderna kommer att samspela med det omgivande landskapet.? Dokumentet innehåller ett par intressanta bilder.Det synkrotonljus som MAX IV kommer att generera kan bl a utnyttjas för avancerad forskning inom nanoteknik, datalagring och materialvetenskap.Läs även andra bloggar om...
Mer om: Vetenskap
Copenhagen Malmö Port ? Europas ledande kryssningshamn
2008-10-19 17:37:00
För femte året i rad har Köpenhamn fått det prestigefyllda World Travel Awards utmärkelse som Europas bästa kryssningsdestination. Det är ett pris som röstas fram av hela 170 000 representanter för den internationella turistnäringen och måste ses som en mycket gott betyg åt hamnbolaget, svensk-danska Copenhagen Malmö Port. Priset delades nyligen ut vid en gala i Poprad i Slovakien och i priskategorin fanns konkurrerande destinationer som Barcelona och Stockholm.Läs även andra bloggar om kryssningar, resor, Köpenhamn, semester
Mer om: Turism
Ny flyglinje Öresund-Shanghai
2008-10-19 17:36:00
Det kinesiska flygbolaget China Eastern Airlines startar flygningar mellan Köpenhamn och Shanghai den 30 oktober. Två dagar i veckan kommer linjen, som går via Frankfurt, att trafikeras med en Airbus 330-200 med plats för 262 passagerare. Det Shanghaibaserade flygbolaget har ca 40 000 anställda och en flotta på 224 flygplan som flyger till sammanlagt 119 destinationer i Kina och internationellt.Läs även andra bloggar om Shanghai, Köpenhamn
Mer om: Näringsliv , Turism , Transport
VM-final i Malmö 2011
2008-10-19 17:25:00
?Öresund? bör lanseras som gemensam värdstad vid framtida evenemangIgår blev det klart att Sverige får arrangera handbolls-VM 2011. Huvudarena för turneringen blir Malmö Arena (som för övrigt invigs nästa månad) och ungefär hälften av alla VM-matcherna kommer att spelas på skånska arenor. Varför? Därför att initiativet till att söka världsmästerskapet togs av Region Skåne som sedan varit en av de drivande aktörerna i kampanjen vid sidan av handbollsförbundet. Att stora sport- och kulturevenemang lockar besökare och media, skapar uppmärksamhet och genererar ekonomisk tillväx till värdlandet är allmänt känt. Det har också länge varit känt att Skåne varit på väg att berikas med en mängd nya idrottsarenor av varierande storlek. Oroliga röster har t.o.m. varnat för en överetablering med outnyttjad kapacitet. Att då, som regionen har gjort, sätta sig ner och utgå från befintlig och beslutad infrastruktur för att se vilka evenemang som passar in i strukturen ? är helt rätt! Man såg att det...
Mer om: Sport , Marknadsföring
Utveckla centrumhandeln!
2008-10-08 11:41:00
Sydsvenskan rapporterar idag att Nova Lund fortsätter att vara Skånes snabbast växande köpcentrum. Försäljningen där ökade förra året med 18,9 %. Samtidigt ökade även detaljhandelns omsättning i Lunds centrum, vilket indikerar att city nu börjat återhämta sig från den på senare år kraftigt hårdnande konkurrensen från externa köpcentra såsom Nova och Center Syd. Det handlar emellertid om en mycket blygsam ökning, endast 3,9%. Därmed utvecklas centrumhandeln i Lund sämre än i Malmö och Helsingborg, men hamnar tyvärr också efter mindre städer som Ystad, Landskrona och Kristianstad. Med sitt medeltida gatunät, smala gränder och små gårdar, är Lund som gjort för bra shopping. Tyvärr har man tidigare varit dåliga på att ta till vara på de möjligheter som finns. Det beror dels på konservativa handlare och politiker som inte vågat förlänga butikernas öppettider, investera i ny teknik eller utveckla centrum med ny och djärvare bebyggelse, dels på en brist på bra shoppingutbud i nära anslutni...
Mer om: Näringsliv
Hoppingivande innerstadsexpansion i Lund
2008-10-05 15:30:00
Samråd pågår just nu för ett antal intressanta detaljplaner i Lund s kommun. Den mest spännande, och mest omfattande, är den plan som utarbetats för delar av Sockerbruksområdet vid Spoletorp. Genom exploateringen av Sockerbruksområdet kommer Lunds innerstad att ta språnget över järnvägen och växa även i väster (Se bild). Utbyggnaden har redan börjat med kv. Öresund och HSB:s projekt Sockertoppen (bild) men det är först nu, med den aktuella detaljplanen för Raffinaderiet 1 m fl, som detta historiska stadsbyggnadsprojekt startar på allvar! Planen omfattar tre kvarter med bostäder (totalt ca 300 st), kontor och handel och innebär även att Kung Oskars väg ska börja konverteras till stadsgata. Två nya stadskvarter i tre till sju våningar planeras för bostadsändamål. Kvarteret närmast järnvägens bangård, med befintlig äldre industribebyggelse, kommer att kompletteras med nya verksamhetslokaler och bostäder. Här, längst i öster, kan det bli tal om byggnader i upp till nio våningar. Ur den a...
Smartare marknadsföring av Öresund
2008-09-23 17:01:00
?Copenhagen? ? ett starkt men underutnyttjat varumärke för regionenI det senaste numret av Fokus Öresund (Øresundsbrokonsortiets nyhetsbrev) uppmärksammas äntligen det för regionen så extremt viktiga ämnet platsmarknadsföring, eller ?city marketing?. Vi vill hävda att marknadsföring spelar en större roll för Öresunds utveckling än vad som är fallet för de flesta andra storstadsregioner i Europa. Låt oss utveckla det.Regioner, städer och andra geografiska platser är inte bara fysiska områden eller symboler på en karta ? de är även sociala konstruktioner. Alla representationer av en region, i t.ex. text och bild, kan ses som konstituerande element, som delar av den skapelseprocess genom vilken regionen i fråga produceras. Eller, med andra ord ? regionen blir vad den beskrivs som! När Öresundsbron kom på plats skapades den sällsynta möjligheten att begreppsmässigt konstruera en helt ny geografisk plats. Visst, Skåne och Sjælland har funnits i närapå evigheter och området runt Öresund h...
Mer om: Video , Marknadsföring
Moderna Museet till Malmö
2008-09-23 15:37:00
En av Sveriges riktiga stora kulturinstitutioner, Moderna Museet i Stockholm, kommer att öppna en filial i Öresundsregionen. Detta står nu klart efter att ett avtal igår tecknats mellan museet, Malmö Stad och Region Skåne. Hösten 2009 kommer Moderna Museet Malmö att slå upp portarna i fd Rooseum, John Smedbergs elektricitetsverk från 1901. Filialen blir en del av den statliga myndigheten Moderna Museet. Att ett nationalmuseum för modern konst etablerar sig utanför sitt lands huvudstad är mycket ovanligt men ett framgångsrikt exempel återfinns i England med Tate Liverpool vilket tillkom som en del av Tate Gallery i London för snart 20 år sedan. Moderna Museet skriver på sin hemsida:"Moderna Museet Malmö kommer [?] att erbjuda en konstupplevelse ensam i sitt slag, för hela Öresundsregionen. [Det] blir ett högkvalitativt modernt museum av internationell klass med självständigt utställningsprogram, i samarbete med såväl Moderna Museet som egna internationella partners"Ja, förutsättninga...
Mer om: Kultur
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120
33642 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss